Analyse: inflatiemeting tijdens de coronacrisis

Consumptieprijzen
Analyse: inflatiemeting tijdens de coronacrisis

In maart 2020 startte de coronacrisis in België. Na bijna 10 maanden van inflatiemeting in crisistijden maakt Statbel, het Belgische statistiekbureau, de balans op in een uitgebreide analyse.

In deze analyse toont Statbel hoe die maatregelen methodologisch verwerkt werden in de indexcijfers van de voorbije maanden. Hoe konden prijzen worden ingewonnen van diensten die tijdelijk werden opgeschort?

In de tekst wordt België vergeleken met buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Door de wetenschappelijk onderbouwde, geharmoniseerde principes die gebruikt worden, is een vergelijking van de inflatie tussen de landen mogelijk.

De analyse gaat verder in op het imputeren van prijzen, en op de prijsevoluties in de categorieën voeding en energie die de grootste impact hadden op de inflatie de afgelopen maanden.

De analyse kwam tot stand op vraag van de Indexcommissie.