Afzetprijzen diensten gestegen met 0,6%

Conjunctuurindicatoren
Afzetprijsindex voor de diensten

In het eerste kwartaal van 2018 zijn de afzetprijzen in de dienstensector met 0,6% gestegen ten opzichte van het zelfde kwartaal van het vorige jaar.

De sterkste daling (-9,2%) deed zich voor in de nogal volatiele sector Goederenvervoer over zee- en kustwateren .

De grootste relatieve prijsstijgingen (+4,9%) waren te zien in de sector Personenvervoer door de lucht.