Afzetprijsindex voor de diensten

Conjunctuurindicatoren
Afzetprijsindex voor de diensten

De dienstensector heeft de laatste jaren aan belang gewonnen ten opzichte van de industriesector, en daarom berekenen we ook een afzetprijsindex voor de diensten. Deze nieuwe index wordt trimestrieel berekend en meet momenteel de prijsevolutie bij dienstverlenende bedrijven uit onder meer de transport-, de informatica- en de telecommunicatiesector.
In 2018 zal het domein van deze prijsindex uitgebreid worden met een aantal sectoren waaronder telecommunicatie, wetenschappelijke en technische activiteiten en verhuur en lease. Vrijwel de volledige tertiaire sector (met uitzondering van financiële activiteiten en verzekeringen) zal dan bestreken worden. Bij commerciële dienstverlening worden de prijzen doorgaans in sterke mate bepaald door personeelskosten. Deze indexen fluctueren dus minder dan prijsindexen van industriële sectoren waar de prijsevolutie door volatiele materiaalprijzen sterk kunnen schommelen. Om deze reden werd er gekozen voor een trimestriële index, in tegenstelling tot de maandelijkse afzetprijsindexen voor de industrie.
In 2017, de afzetprijzen zijn ten opzichte van 2010 het minst gestegen in de sectoren Reclamewezen en onderzoek (73). In de nogal volatiele sector Goederenvervoer over zee- en kustwateren (50.2) is er zelfs sprake van een daling van de prijzen. De grootste relatieve prijsstijgingen deden zich voor in de sector overige posterijen en koeriers (53.2).