Afstandsonderwijs moeilijk voor 6,2% van de Belgen met schoolgaande kinderen

Huishoudens
Afstandsonderwijs moeilijk voor 6,2% van de Belgen met schoolgaande kinderen

Cijfers herzien op 19.09.2022

Wegens een correctie van één van onze administratieve databestanden m.b.t. inkomens 2020, is een herziening van SILC 2021 noodzakelijk.


Aangezien het land in het voorjaar van 2020 in lockdown ging en vele scholen overschakelden naar afstandsonderwijs, vroegen we de Belgen met schoolgaande kinderen in welke mate ze in staat waren om al hun kinderen te laten deelnemen aan online lessen.

6,2% van hen geeft aan dat ze over onvoldoende computers/mobiele apparaten en/of een stabiele internetverbinding beschikten. Dat is 8,3% in Brussel, 6,9% in Vlaanderen en 4,4% in Wallonië. Kwetsbare groepen zijn Belgen die zich in de laagste inkomensklasse bevinden (13,7%), huurders (11,2%) en leden van eenoudergezinnen (10,4%)

De resultaten tonen eveneens dat men in Brussel en Wallonië veel vaker om andere redenen niet kon deelnemen aan online lessen dan in Vlaanderen. Eén van deze redenen is dat andere vormen van afstandsonderwijs werden georganiseerd dan online lessen.

Meer over dit thema....