Aantal geboorten daalt sterk in 2020

Bevolking
Aantal geboorten daalt sterk in 2020

In 2020 zijn er 113.739 baby’s geboren in België, dit is een daling van 2,9% ten opzichte van 2019. Dit kan geconcludeerd worden uit de voorlopige geboortestatistieken voor 2020. Die statistiek wordt opgesteld door gebruik te maken van het Rijksregister, in afwachting van gedetailleerde informatie uit de geboorteformulieren.

De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte is 30,8 jaar in België. Die leeftijd is veel hoger in Brussel (31,9 jaar) dan in Vlaanderen en Wallonië (30,7 jaar en 30,6 jaar).

Het aandeel van de geboorten bij buitenlandse moeders blijft met 52,2% nog steeds het hoogst in Brussel. Voor het Vlaams Gewest is dat slechts 22,6% en voor het Waals Gewest 17,9%.

Ten slotte daalt het totale vruchtbaarheidscijfer verder en bedraagt deze 1,55 kinderen per vrouw. Dit cijfer is ook hoger in de hoofdstad (1,59) dan in de andere gewesten (1,54).