Aantal geboorten blijft verder dalen in 2018

Bevolking
Aantal geboorten blijft verder dalen in 2018

In 2018 zijn er 117.800 baby’s geboren in België, dit is een daling van 1,1% ten opzichte van 2017. Dit kan geconcludeerd worden uit de voorlopige geboortestatistieken voor 2018. Die statistiek wordt opgesteld door gebruik te maken van het Rijksregister, in afwachting van gedetailleerde informatie uit de geboorteformulieren.

De gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte is 30,7 jaar in België. Die leeftijd is veel hoger in Brussel (31,8 jaar) dan in Vlaanderen en Wallonië (30,6 jaar en 30,5 jaar). Het aandeel van de geboorten bij buitenlandse moeders blijft met 51,6% nog steeds het hoogst in Brussel. Voor het Vlaams Gewest is dat slechts 21,8% en voor het Waals Gewest 18,5%. Ten slotte daalt het totale vruchtbaarheidscijfer verder en bedraagt deze 1,61 kinderen per vrouw. Dit cijfer is ook hoger in de hoofdstad (1,75) dan in de andere gewesten (1,59).