964.115  ondernemingen in augustus 2018

Ondernemingen
964.115  ondernemingen in augustus 2018

Eind augustus waren er 964.115 btw-plichtige ondernemingen actief in België, waarvan 45,6% natuurlijke personen en 54,4% rechtspersonen.

Ten opzichte van een maand eerder nam het aantal btw-plichtigen toe, maar aan een kleinere groeivoet. Dit is voornamelijk te wijten aan het lagere aantal onderwerpingen, zowel primo als wederonderwerpingen, in augustus.

Anderzijds nam ook het aantal stopzettingen sterk af ten opzichte van de vorige maand. Deze tendens is vergelijkbaar met de cijfers voor dezelfde periode in voorgaande jaren.