961.837 ondernemingen in juli 2018

Ondernemingen
961.837 ondernemingen in juli

Op het einde van de maand juli waren er 961.837 btw-plichtige ondernemingen actief in België. Dit komt overeen met een stijging van  0,37%  ten opzichte van de vorige maand.

Deze toename is voornamelijk te wijten aan het veel hogere aantal inschrijvingen (zowel eerste inschrijvingen en wederinschrijvingen) als btw-plichtige onderneming in juli. Deze tendens is in lijn met de cijfers voor dezelfde periode in voorgaande jaren.