951 faillissementen in maart 2018

Ondernemingen
951 faillissementen in maart 2018

Gedurende de maand maart 2018 gingen in België in totaal 951 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in maart bedraagt 1.480; 754 voltijdse werknemers, 409 deeltijdse werknemers en 317 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.548, een stijging van 12,0% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 22,5%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 19,7%; in de handel was er een stijging met 12,9% en in de horeca waren er 3,5% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 12,4%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 5,0% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 4,5% en Brussel kent een stijging van 60,1%.

  2017 2018
MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT
TOTAAL
Totaal 930 736 965 1.017 508 376 987 1.153 881 807 910 846 951 (100,0%)
ACTIVITEIT
Landbouw en visserij 4 5 1 4 3 1 7 4 5 4 7 5 2 (0,2%)
Industrie, energie 39 33 42 46 23 26 38 57 51 26 46 39 37 (3,9%)
Bouwnijverheid 171 118 156 179 100 71 155 192 162 168 185 170 155 (16,3%)
Handel 242 184 246 241 125 100 261 262 240 219 207 217 249 (26,2%)
Horeca 220 172 222 206 105 67 216 255 179 153 181 174 180 (18,9%)
Transport, andere diensten 254 224 298 341 152 111 310 383 244 237 284 241 328 (34,5%)
GEWEST
Vlaanderen 483 357 405 455 268 190 454 506 419 305 400 379 409 (43,0%)
Wallonië 254 214 237 268 144 115 269 268 222 206 265 193 216 (22,7%)
Brussel 193 165 323 294 96 71 264 379 240 296 245 274 326 (34,3%)
JURIDISCHE VORM
Zelfstandigen 182 132 167 167 114 75 153 203 151 145 168 154 134 (14,1%)
N.V. 153 122 135 140 74 54 158 169 138 122 129 124 128 (13,5%)
B.V.B.A. 565 464 627 672 303 239 656 747 563 499 581 536 668 (70,2%)
C.V. 27 18 34 36 16 8 18 30 26 40 30 31 20 (2,1%)
Andere 3 0 2 2 1 0 2 4 3 1 2 1 1 (0,1%)