784 faillissementen in april 2018

Ondernemingen
Faillissementen

Gedurende de maand april 2018 gingen in België in totaal 784 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in april bedraagt 1.374; 722 voltijdse werknemers, 337 deeltijdse werknemers en 315 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.179, een stijging van 8,6% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 19,4%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 19,1%; in de handel was er een stijging met 9,1% en in de horeca waren er 2,3% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 8,9%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 7,6% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 1,1% en Brussel kent een stijging van 57,2%.

  2017 2018
APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR
TOTAAL
Totaal 736 965 1.017 508 376 987 1.153 881 807 910 846 951 784 (100,0%)
ACTIVITEIT
Landbouw en visserij 5 1 4 3 1 7 4 5 4 7 5 2 5 (0,6%)
Industrie, energie 33 42 46 23 26 38 57 51 26 46 39 37 35 (4,5%)
Bouwnijverheid 118 156 179 100 71 155 192 162 168 185 170 155 170 (21,7%)
Handel 184 246 241 125 100 261 262 240 219 207 217 249 182 (23,2%)
Horeca 172 222 206 105 67 216 255 179 153 181 174 180 158 (20,2%)
Transport, andere diensten 224 298 341 152 111 310 383 244 237 284 241 328 234 (29,8%)
GEWEST
Vlaanderen 357 405 455 268 190 454 506 419 305 400 379 409 369 (47,1%)
Wallonië 214 237 268 144 115 269 268 222 206 265 193 216 194 (24,7%)
Brussel 165 323 294 96 71 264 379 240 296 245 274 326 221 (28,2%)
JURIDISCHE VORM
Zelfstandigen 132 167 167 114 75 153 203 151 145 168 154 134 147 (18,8%)
N.V. 122 135 140 74 54 158 169 138 122 129 124 128 126 (16,1%)
B.V.B.A. 464 627 672 303 239 656 747 563 499 581 536 668 489 (62,4%)
C.V. 18 34 36 16 8 18 30 26 40 30 31 20 19 (2,4%)
Andere 0 2 2 1 0 2 4 3 1 2 1 1 3 (0,4%)