66% van de Belgen koopt online

Huishoudens
Toegang tot internet van huishoudens stijgt tot 90%

Het percentage huishoudens[1] dat toegang heeft tot internet is in 2019 verder gestegen tot 90%. Vijf jaar geleden was dat nog 83% en tien jaar geleden slechts 67%.

Er zijn lichte regionale verschillen. In Vlaanderen bedraagt dit aandeel 92%, in Brussel 89% en in Wallonië 87%.

66% van de Belgen koopt online

Het aantal landgenoten dat (een deel van) zijn aankopen online doet, blijft stijgen. In 2019 heeft 66% van de Belgen online geshopt, wat een stijging is van 5 procentpunt in één jaar tijd. 71% van de Vlamingen heeft het voorbije jaar online aankopen gedaan tegenover 60% van de Brusselaars en de Walen.

ICTHH-2019a_NL

De jongeren doen meer online aankopen dan de ouderen. Tot de leeftijd van 44 jaar koopt ongeveer 80% van de bevolking online. Bij personen tussen de 45 en 54 jaar is dat nog 68% en daarna daalt het sterk. Vanaf 55 jaar kopen mannen trouwens meer online dan vrouwen.

Percentage personen dat het voorbije jaar online aankocht, naar geslacht en leeftijdsklasse

  Man Vrouw Totaal
16-24 jaar 79% 81% 80%
25-34 jaar 78% 83% 80%
35-44 jaar 77% 79% 78%
45-54 jaar 68% 68% 68%
55-64 jaar 56% 47% 52%
65-74 jaar 39% 30% 34%
Totaal 67% 65% 66%

Ook e-government in de lift

Het gebruik van e-government blijft stijgen. 45 % van de Belgen heeft het afgelopen jaar informatie gezocht op een website of app van eender welke overheid. 40% geeft aan formulieren ingevuld en verstuurd te hebben via een web of app.

ICTHH-2019b_NL

Percentage personen dat het voorbije jaar formulieren invulde en verstuurde via website van de overheid

  Man Vrouw
16-24 jaar 28% 25%
25-54 jaar 52% 49%
55-74 jaar 37% 23%
Totaal 44% 37%


[1] Huishoudens waarbij minstens één persoon zich in de leeftijdsklasse 16-74 jaar bevindt