5,3 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen

Bevolking
5,3 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen

Statbel[1] heeft de statistieken over moedersterfte voor de periode 2014-2018 bijgewerkt. Met 6 rechtstreekse maternale overlijdens, 3 onrechtstreekse maternale overlijdens, 1 onbepaald  maternaal overlijden en 5 laattijdige maternale overlijden (na 42 dagen) in 2018, bedraagt de moedersterfteratio voor deze vijfjarige periode met 2016 als middelpunt 5,3 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen, een stijging sinds 2014 (3,7 maternale overlijdens voor de periode 2012-2016).


[1] in samenwerking met de Werkgroep over de doodsoorzaken, de experten van BAMM (Belgian Analysis system for Maternal Mortality) en Sciensano