477 faillissementen in augustus

Ondernemingen
477 faillissementen in augustus

Gedurende de maand augustus 2018 gingen in België in totaal 477 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in augustus bedraagt 1.003; 569 voltijdse werknemers, 260 deeltijdse werknemers en 174 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.356, een daling van 3,9% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 19,6%, in de bouwnijverheid was er een daling met 1,1%; in de handel was er een daling met 5,8% en in de horeca waren er 14,6% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 6,0%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 9,1% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 17,7% en Brussel kent een stijging van 20,9%.