4,6 maternale overlijdens per 100.000 levendgeboorten

Bevolking
4,6 maternale overlijdens per 100.000 levendgeboorten

Na de publicatie van de statistieken over de doodsoorzaken kan Statbel nu de statistieken over moedersterfte voor de periode 2011-2015 publiceren. Met 4 directe maternale overlijdens en 1 laat maternaal overlijden (na 42 dagen) in 2015, bedraagt de moedersterftecoëfficiënt voor deze vijfjarige periode (met als middelpunt 2013) 4,6 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen, een significante daling ten opzichte van de voorgaande 3-4 jaar (5,2 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen in 2012, maar 6,1 in 2009). In 2015 is er geen indirecte moedersterfte of moedersterfte van niet-ingezeten moeders vastgesteld.