39 faillissementen tijdens week 53

Ondernemingen
39 faillissementen tijdens week 53

In de week van 28 december tot en met 3 januari (week 53) spraken de ondernemingsrechtbanken 39 faillissementen uit. Dit is het laagste cijfer sinds week 16 (13/04 – 19/04). Elk jaar neemt het aantal uitgesproken faillissementen sterk af tijdens de eindejaarsperiode. Dit kalendereffect trad dus ook vorige week op. Deze 39 faillissementen resulteerden in 47 verloren banen.

Tijdens de 53 weken van 2020 spraken de ondernemingsrechtbanken in totaal 7.210 faillissementen uit. Dit aantal ligt lager in vergelijking met dezelfde periode in 2018 (-26,9%) en 2019 (-31,9%). Bij deze 7.210 faillissementen gingen in totaal 17.875 arbeidsplaatsen verloren. De ratio jobverlies per faillissement bedraagt bijgevolg 2,48. Dit cijfer ligt hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2018 (ratio van 1,74) en 2019 (ratio van 1,93). Er vonden in 2020 dus beduidend minder faillissementen plaats, maar per faillissement gingen er verhoudingsgewijs meer jobs verloren.

Evolutie van het aantal faillissementen en banenverlies per jaar gedurende de 52 of 53 weken van het jaar

Categorie 2018 2019 2020 2020/2019 2020/2018
Faillissementen 9.865 10.593 7.210 -31,94% -26,91%
Verloren arbeidsplaatsen 17.155 20.395 17.875 -12,36% +4,20%
Verloren arbeidsplaatsen/Faillissementen 1,74 1,93 2,48 +28,77% +42,57%

Dat blijkt uit de wekelijkse faillissementscijfers die Statbel op basis van de vonnissen van de ondernemingsrechtbanken opstelt. Deze tussentijdse, wekelijkse ramingen maken het mogelijk om snel de eerste trends waar te nemen.