3,7 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen

Bevolking
3,7 maternale overlijdens per 100.000 levendgeborenen

Na de publicatie van de statistieken over de doodsoorzaken publiceert Statbel nu de statistieken over moedersterfte voor de periode 2012-2016. Met 4 rechtstreekse maternale overlijdens, 1 onrechtstreeks maternaal overlijden en 1 laattijdig maternaal overlijden (na 42 dagen) in 2016, bedraagt de moedersterfteratio voor deze vijfjarige periode met als middelpunt 2014 3,7 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen, een duidelijke daling sinds 2009 (6,1 maternale overlijdens voor de periode 2007-2011).