28% extra investeringen voor milieubescherming

Leefmilieu
28% extra investeringen voor milieubescherming

In 2017 was er een stijging van 9,1% van de totale uitgaven van de winningsindustrie en de verwerkende industrie voor milieubescherming ten opzichte van 2016.

De lopende uitgaven van de industrie (loonkosten, betalingen van de huur, energieverbruik, enz.) voor het milieu daalden met 6,2% ten opzichte van 2016.

De totale investeringen stegen met 28,1%, voornamelijk door de stijging van 43,4% van de geïntegreerde investeringen of kapitaalbestedingen om (bestaande) technologieën te creëren of aan te passen om de hoeveelheid vervuiling aan de bron te voorkomen.