23% van personen met een handicap heeft werk

Werk & Opleiding
23% van personen met een handicap heeft werk

3 december, Internationale Dag van Personen met een handicap

Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft 9% van de 15-64-jarigen in België een handicap of gezondheidsproblemen, waardoor ze sterk beperkt zijn in hun dagelijkse activiteiten. 23% van hen heeft een baan . De helft (51%) van die jobs zijn aangepast aan hun specifieke behoeften.

In België is 9% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar sterk beperkt in de dagelijkse activiteiten door een handicap, een langdurige aandoening of een langdurige ziekte (bron: Enquête naar de arbeidskrachten 2017). Deze beperking is iets meer aanwezig bij vrouwen.

56% van deze populatie is tussen de 50 en 64 jaar oud. De helft heeft geen hoger diploma behaald dan lager secundair onderwijs en slechts 13% heeft een diploma hoger onderwijs behaald, terwijl dit het geval is voor een derde van de totale Belgische bevolking.

Deze beperkingen hebben ook een impact op  de werksituatie van deze populatie : slechts 23% van hen heeft werk. Hun werkloosheidsgraad is 3 procentpunten hoger dan de totale bevolking en 74% van hen is inactief, d.w.z. werkloos en niet op zoek naar een baan of niet beschikbaar voor werk.

Meer dan de helft (51%) van deze werknemers geniet specifieke bijstand of huisvesting op hun werkplek. Zo wordt voor een derde van de ernstig beperkte werknemers het type en het volume van de gevraagde taken aangepast (respectievelijk 34% en 32%), 13% krijgt bijkomende hulp van collega’s, en voor 9% wordt de uitrusting aangepast.

Om een baan te vinden, vindt 57% van de ernstig beperkte werklozen het noodzakelijk dat het soort werk voor hen wordt aangepast. Een derde is van mening dat ook de hoeveelheid taken moet worden aangepast, zodat ze weer kunnen werken.

Welke van de volgende vormen van ondersteuning zou nodig zijn om te kunnen werken of welke van de volgende vormen van ondersteuning krijgt u bij het werk dat u nu doet?

  Werkloos Werkende
Aanpassing van het soort taken 57,0% 34,0%
Aanpassing van de hoeveelheid van de taken 37,0% 32,0%
Aanpassing voor verplaatsingen 8%* 5%*
Aangepaste accommodatie 12,0% 9,0%
Ondersteuning van collega’s 12,0% 13,0%
Minstens een van de vijf noodzakelijke aanpassingen 64,0% 51,0%
* weinig betrouwbaar, indicatief percentage

Armoede bovenop de handicap

Ook de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (SILC) 2017 bevat cijfers over personen van 16 jaar en ouder die aangeven sterk beperkt te zijn in hun dagelijkse activiteiten door een handicap, een langdurige aandoening of een langdurige ziekte. 22% van hen loopt een risico op monetaire armoede.

Een op 10 lijdt aan ernstige materiële deprivatie. Ten slotte leeft 38% onder hen in een huishouden dat geen eigenaar is van zijn woning, wat slechts het geval is voor 26% van de Belgische bevolking.

EAK 2017

Bevolking van 15-64 jaar

Ervaart u in uw dagelijkse bezigheden (op het werk of daarbuiten) hinder door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte (al dan niet werkgerelateerd)?

  Mannen Vrouwen Totaal
Ja, in erge mate 8% 9% 9%
Ja, in zekere mate 6% 7% 7%
Neen 86% 84% 85%
Leeftijdsgroepen Sterk beperkt 15-64 jaar Totale bevolking 15-64 jaar
15-24 jaar 5% 18%
25-49 jaar 39% 51%
50-64 jaar 56% 31%
Onderwijsniveau Sterk beperkt 15-64 jaar Totale bevolking 15-64 jaar
Laag 50% 28%
Midden 38% 38%
Hoog 13% 34%
Situatie in verband met de arbeidsmarkt Sterk beperkt 15-64 jaar Totale bevolking 15-64 jaar
Werkloosheidsgraad 10% 7%
Werkgelegenheidsgraad 23% 63%
Percentage inactiven 74% 32%

SILC 2017

Bevolking van 16 jaar en ouder

Monetaire armoede Sterk beperkt 16 jaar en ouder Totale bevolking 16 jaar en ouder
Monetair armoederisico 22% 15%
Geen monetair armoederisico 78% 85%
Ernstige materiële deprivatie Sterk beperkt 16 jaar en ouder Totale bevolking 16 jaar en ouder
Ernstige materiële deprivatie 10% 4%
Geen ernstige materiële deprivatie 90% 96%
Eigenaar of huurder Sterk beperkt 16 jaar en ouder Totale bevolking 16 jaar en ouder
Eigenaar 62% 74%
Huurder 38% 26%