In 2021 werden 117.914 baby’s geboren

Bevolking
In 2021 werden 117.914 baby’s geboren

In 2021 werden in België 117.914 baby’s geboren: 60.282 jongens en 57.632 meisjes. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Dat zijn zo’n 4.000 baby’s of 3,7% meer dan in 2020, toen 113.739 geboorten werden geregistreerd. Als we vergelijken met de periode voor de COVID-19-pandemie zien we voor België eerder een stagnatie (-0,1%) door een terugvallend cijfer in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Vlaamse Gewest stijgt het aantal geboorten in 2021, ook tegenover het gemiddelde voor 2017-2019. In het Waalse Gewest neemt het aantal geboorten terug de proporties aan van voor COVID-19.

In deze publicatie wordt het aantal geboorten voor 2021 vergeleken met het gemiddelde aantal geboorten voor de periode 2017-2019. Er werd geen rekening gehouden met de evolutie van het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd, noch met de bevolkingsstructuur[1]. Verder wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen wat de impact hiervan is op het aantal geboorten.

2021 telt evenveel geboorten als het gemiddelde 2017-2019

In 2021 werden 117.914 geboorten geregistreerd. Dat zijn 4.175 geboorten meer dan in 2020, al werd dat jaar gekenmerkt door een zeer laag aantal geboorten. Het aantal geregistreerde geboorten in 2021 ligt in lijn met het gemiddeld aantal geboorten in de periode 2017-2019 (118.102).

Vlaanderen compenseert, Wallonië herneemt en Brussel daalt

Achter de algemene aantal geboorten gaan grote regionale verschillen schuil.

In het Vlaamse Gewest werden 65.747 geboorten geregistreerd. Dat zijn er een 2.949 meer dan in 2020 en 1.561 meer als het gemiddeld aantal geboorten in 2017-2019. In Vlaanderen lijkt het aantal geboorten dus niet enkel te herstellen, maar zelfs het lage aantal geboorten in 2020 te compenseren.

Er werden 36.477 geboorten geregistreerd in Wallonië. Dat zijn er 1.383 meer dan in 2020, maar het cijfer ligt wel in lijn van het gemiddeld aantal geboorten in de periode 2017-2019. In het Waalse Gewest lijkt dus sprake te zijn van een herstel in het aantal geboorten.

Tot slot werden in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 15.690 geboorten geregistreerd. Als enige gewest daalt het aantal geboorten met 157 in Brussel, in vergelijking met 2020. In Brussel lijkt het aantal geboorten in 2021 zich dus niet te herstellen, maar eerder verder te dalen.

  2017 2018 2019 Gemiddelde 2017-2019 2020 2021
België 119.102 117.800 117.103 118.002 113.739 117.914
Vlaams Gewest 64.501 64.336 63.721 64.186 62.798 65.747
Waals Gewest 36.892 36.087 36.528 36.502 35.094 36.477
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17.709 17.377 16.854 17.313 15.847 15.690


[1] Het best gekende voorbeeld is de leeftijdsverdeling. Deze is aan verandering doorheen de jaren onderhevig en heeft bijvoorbeeld een invloed op het aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd in de bevolking.