20 oktober: Europese statistiekdag

Bevolking
20 oktober: Europese statistiekdag

Voor het eerst statistiekolympiade in België

Regionale en federale statistiekdiensten lanceren samen nieuwe competitie

Vanaf vandaag, 19 oktober 2018, kunnen leerkrachten en leerlingen uit de tweede en derde graad secundair zich inschrijven voor de Europese Statistiekolympiade. Die wordt in België geïntroduceerd door Statistiek Vlaanderen, IWEPS (Wallonië) en Statbel, het Belgische statistiekbureau, naar aanleiding van de Europese Statistiekdag op 20 oktober.

De Olympiade, ook European Statistics Competition genoemd, is een initiatief van Eurostat, het Europese statistiekbureau. Ze heeft als doel de kennis van leerlingen te testen, en hun inzicht in openbare statistieken te verhogen. In het afgelopen schooljaar werd de olympiade georganiseerd in 11 Europese landen, met 11.000 deelnemers. Twee Finse teams wonnen de hoofdprijs. Vanaf dit schooljaar doet ook België mee. Het bericht van Eurostat daarover vindt u onderaan dit persbericht.

Leerlingen nemen deel per graad, in groepjes van 1 tot 3 leerlingen. Ze worden begeleid door hun leerkracht. “De Olympiade is daardoor wel anders dan een aantal van zijn tegenhangers”, aldus de organiserende statistiekdiensten. “Het gaat echt om teamwerk, en de Olympiade wordt voor alle Belgische taalgemeenschappen centraal georganiseerd. Bovendien kunnen alle leerkrachten hun leerlingen inschrijven. De wedstrijd is dus niet vakafhankelijk. Leerkrachten en leerlingen kunnen uit heel uiteenlopende domeinen komen. Het maakt ook niet uit of je school loopt in ASO, TSO of BSO. We hopen dan ook dat leerlingen en leerkrachten uit alle hoeken van het land deelnemen.”

De wedstrijd verloopt deels online. Een tweede fase bestaat uit een praktijkoefening, waarbij leerlingen moeten aantonen dat ze statistieken kunnen interpreteren en resultaten op een begrijpelijke manier kunnen presenteren.

Inschrijven kan op statbel.fgov.be/nl/statistiekolympiade

Naar aanleiding van de Europese statistiekdag lanceert Statbel ook twee publicaties:

  • 1. Kerncijfers 2018: de belangrijkste cijfers en statistieken over België. Het Belgische bevolkingscijfer, de toestand van de landbouw, de index en inflatie, economische indicatoren, vastgoedcijfers, transportstatistieken, de arbeidsmarkt, armoedecijfers, inkomens en bestedingspatronen van de Belgische huishoudens en nog veel andere thema’s worden er op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd. Downloadbaar in pdf, of op aanvraag op papier.
  • 2. Een update van de publicatie ‘Mannen en vrouwen in Europa’. De interactieve tool laat je toe snel zicht te krijgen op verschillende datasets. De publicatie werd opgesteld door Eurostat, en wordt door Statbel gepubliceerd in het Nederlands, Frans en Duits.

 


Aan de lijn, klaar, en rekenen maar!esc.png

Inschrijvingen voor de Europese Statistiekolympiade 2019 gaan van start

Voor de Europese Dag van de Statistiek hebben Eurostat en de EU-lidstaten het plan opgevat om nieuwsgierigheid te huldigen en de kennis van degelijke statistieken te bevorderen door de Europese Statistiekolympiade (ESO) 2019 te lanceren. Vanaf vandaag kunnen leerkrachten en hun leerlingen van 14-18 jaar zich inschrijven voor de wedstrijd in 15 EU-lidstaten.

Wat is de ESO?

De ESO is een wedstrijd tussen scholen waarbij leerlingen van 14 tot 18 jaar het tegen elkaar kunnen opnemen door statistische problemen op te lossen, te zoeken naar data en statistische analyses te maken. Het doel is om de statistische kennis van de leerlingen te bevorderen en tegelijkertijd leerkrachten aan te moedigen om nieuw onderwijsmateriaal op basis van officiële statistieken te gebruiken.

Aangezien de wedstrijd de verschillende curricula in Europa weerspiegelt, is die in twee fasen verdeeld:

  • (1) de nationale fase, waarin de beste en slimste leerlingen het in hun eigen land tegen elkaar opnemen aan de hand van vragen die overeenkomen met hun studie, en
  • (2) een Europese fase, waarin de finalisten hun land op Europees niveau vertegenwoordigen en video's over een statistisch onderwerp maken.

Déjà vu: er werd toch al eens een ESO georganiseerd?

Ja! In oktober 2017 organiseerden Eurostat en de 11 nationale statistische instituten samen de eerste Europese Statistiekolympiade. Meer dan 11 000 studenten namen deel en de beste 180 leerlingen speelden de Europese finale. De finalisten maakten vervolgens twee minuten durende video's over waarom officiële statistieken van belang zijn in onze hedendaagse samenleving.

Een Europees selectiecomité hielp Eurostat en de nationale statistische instituten bij de keuze van de winnende teams. Na lange beraadslagingen vielen twee bijdragen op door hun meeslepende, leuke en accurate inhoud. Hier zie je de winnende video's.

Wat is er veranderd voor 2019?

Er zijn twee belangrijke verschillen ten opzichte van de editie van 2018. Ten eerste nemen er nieuwe landen deel aan de competitie. Dit betekent dat in 2019 leerlingen van België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Portugal, Slovenië en Spanje het tegen elkaar zullen opnemen.

Het tweede verschil is de introductie van een publieksprijs. Deze keer zullen jullie actief kunnen deelnemen in de zoektocht naar de beste video's.

Maar om er zeker van te zijn dat er weer uitstekende bijdragen zijn om uit te kiezen, kunnen jullie ons helpen om het nieuws te verspreiden: vanaf nu kunnen alle teams zich inschrijven!

Ga voor meer informatie naar www.esc2019.eu