159 faillissementen in week 6

Ondernemingen
159 faillissementen in week 6

In de week van 7 tot 13 februari (week 6) hebben ondernemingsrechtbanken 159 faillissementen uitgesproken. Daarbij gingen in totaal 379 arbeidsplaatsen verloren.

Het aantal faillissementen is dus gestegen in week 6 en er zijn meer arbeidsplaatsen verloren gegaan ten opzichte van de voorgaande week.

In de eerste 6 weken van 2022 hebben ondernemingsrechtbanken 882 faillissementen uitgesproken. Dat zijn 27,1% meer faillissementen dan in de eerste 6 weken van 2021.

Het jobverlies per faillissement ligt in 2022 12,3% lager dan in het voorgaande jaar. Zo gingen er in de eerste 6 weken van 2022 2,50 banen verloren per faillissement, tegenover 2,85 in dezelfde periode in 2021.

Het aantal faillissementen en banenverlies voor de eerste 6 weken van het jaar

Categorie 2019 2020 2021 2022 2022/2021 2022/2020 2022/2019
Faillissementen 1.064 1.137 694 882 +27,09% -22,43% -17,11%
Verloren arbeidsplaatsen 2.966 3.349 1.976 2.203 +11,49% -34,22% -25,72%
Verloren arbeidsplaatsen/Faillissementen 2,79 2,95 2,85 2,50 -12,28% -15,20% -10,40%

Dat blijkt uit de wekelijkse faillissementscijfers die Statbel op basis van de vonnissen van de ondernemingsrechtbanken opstelt. Deze tussentijdse, wekelijkse ramingen maken het mogelijk om snel de eerste trends waar te nemen.

Opmerking

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Daar waar nieuwe vennootschappen vanaf deze datum enkel konden opgericht worden onder de recentste bepalingen, geldt er voor bestaande vennootschappen een overgangsregeling tot 2024. Tijdens deze overgangsperiode worden zowel de oude als de nieuwe vennootschapsvormen gebruikt.

De openbare statistieken moeten deze nieuwe vennootschapsvormen incorporeren, maar tijdens de overgangsperiode blijven de oude rechtsvormen eveneens van kracht. De implementatie van de nieuwe vennootschapsvormen kon dus best uitgevoerd worden op een moment dat reeds vele ondernemingen hun statuut in lijn met het WVV hebben gebracht.

Voor de faillissementsstatistieken voeren we bijgevolg op 17 februari 2022 de nieuwe vennootschapsvormen in. Om de vergelijkbaarheid van de tijdreeksen te garanderen, voltrekken we deze implementatie met terugwerkende kracht. Deze actualisatie heeft geen impact op het totale aantal faillissementen, maar brengt toch twee belangrijke wijzigingen in de tijdreeksen vanaf 2019 mee, die hieronder kort worden toegelicht :

 • het aantal faillissementen onder zelfstandigen daalt in vergelijking met de oude methode. Sommige ondernemingen die behoorden tot de categorie "zelfstandigen", worden in de nieuwe methode ondergebracht in de categorieën "NV", "BV/BVBA", "CV" of "Andere";

  Vergelijking van het aantal faillissementen per rechtsvorm afhankelijk van de gebruikte methode

    Zelfstandigen Naamloze vennootschap Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coöperatieve vennootschap Andere
  Jaar Oude methode Nieuwe methode Oude methode Nieuwe methode Oude methode Nieuwe methode Oude methode Nieuwe methode Oude methode Nieuwe methode
  2019 2.202 2.186 1.494 1.494 6.273 6.289 330 330 299 299
  2020 1.784 1.601 1.011 1.021 4.067 4.239 143 143 198 199
  2021 2.120 1.566 834 879 3.320 3.827 127 128 132 133
  2022 331 196 95 103 426 553 11 11 19 19
 • voor loontrekkende werkgevers maakt Statbel gebruik van een internationaal erkende schattingsregel die door Eurostat wordt aanbevolen en die afhankelijk is van de rechtsvorm van de onderneming. De bovenstaande herverdeling in het aantal faillissementen naar rechtsvorm, resulteert in een toename van het totale aantal verloren arbeidsplaatsen. De schattingsregel stelt immers één loontrekkende werkgever voor bij zelfstandigen, terwijl dit aantal kan oplopen tot drie arbeidsplaatsen bij besloten vennootschappen. De onderstaande tabel toont desalniettemin voor de oude en de nieuwe methode een vergelijkbare verhouding aan in het jaarlijkse aantal verloren arbeidsplaatsen ten opzichte van de totaalcijfers voor de periode 2019-2022 ;

  Vergelijking van het aantal verloren arbeidsplaatsen afhankelijk van de gebruikte methode

  Jaar Oude methode Verhouding Nieuwe methode Verhouding Verschil (in procentpunt)
  2019 20.379 38,4% 28.107 39,5% +1,1pp
  2020 17.882 33,7% 23.022 32,4% -1,4pp
  2021 13.183 24,9% 17.786 25,0% +0,1pp
  2022 1.565 3,0% 2.203 3,1% +0,1pp
  2019-2022 53.009 100% 71.118 100%