146 faillissementen tijdens week 13

Ondernemingen
146 faillissementen tijdens week 13

In de week van 29 maart tot en met 4 april (week 13) spraken de ondernemingsrechtbanken 146 faillissementen uit. Dit is het hoogste aantal faillissementen dat in 2021 op weekbasis werd geregistreerd. Deze 146 faillissementen resulteerden in 537 verloren arbeidsplaatsen, hetgeen eveneens een toename betekent in vergelijking met de voorgaande week.  

Tijdens de eerste 13 weken van 2021 spraken de ondernemingsrechtbanken 1.577 faillissementen uit. Dit cijfer ligt 40% lager in vergelijking met de eerste 13 weken van 2020. Het jobverlies per faillissement ligt in  2021 wel 23% hoger in vergelijking met vorig jaar. Zo gingen er tijdens de eerste 13 weken van 2021 2,5 arbeidsplaatsen per faillissement verloren, terwijl deze ratio 2,0 bedroeg tijdens dezelfde periode in 2020.     

Dat blijkt uit de wekelijkse faillissementscijfers die Statbel op basis van de vonnissen van de ondernemingsrechtbanken opstelt. Deze tussentijdse, wekelijkse ramingen maken het mogelijk om snel de eerste trends waar te nemen. 

Het aantal faillissementen en banenverlies voor de eerste 13 weken van het jaar

Categorie 2019 2020 2021 2021/2020 2021/2019
Faillissementen 2.703 2.632 1.577 -40,08% -41,66%
Verloren arbeidsplaatsen 5.989 5.349 3.941 -26,32% -34,20%
Verloren arbeidsplaatsen/Faillissementen 2,22 2,03 2,50 +22,97% +12,79%