1.110.047 btw-plichtige ondernemingen in januari

Ondernemingen
1.110.047 btw-plichtige ondernemingen in januari

In januari 2022 is het aantal btw-plichtige ondernemingen met 15.440 eenheden gestegen ten opzichte van december 2021.

Dat komt overeen met 24.289 nieuwe ondernemingen (primo btw-plichtigen), 1.998 btw-herinschrijvingen en 10.847 schrappingen. Het aantal ondernemingen dat actief is in de gezondheidssector is met name gestegen (+11.287 ondernemingen) als gevolg van de wijziging, met ingang van 1 januari 2022, van het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor de verleende diensten van (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging. Dit verklaart het grote aantal eerste onderwerpingen van tandartsen in januari 2022 (8.136 in januari 2022 tegenover 79 in januari 2021), evenals in andere zorgsectoren (3.013 in januari 2022 tegenover 343 in januari 2021).

De twee andere belangrijkste sectoren die deze maand tot de stijging hebben bijgedragen, zijn de wetenschappelijke en technische activiteiten (+1.158 ondernemingen) en de bouwnijverheid (+599 ondernemingen).

De sector groot-en detailhandel, reparatie van auto's en motorfietsen vertoont een negatief saldo van 62 eenheden als gevolg van de schrapping van 2.261 eenheden.

Primo btw-plichtigen

In januari 2022 was er in alle sectoren samen een stijging van 85,8% van primo btw-plichtigen in vergelijking met januari 2021. Dat zijn 11.217 oprichtingen meer dan vorig jaar. 96% van deze extra oprichtingen is afkomstig uit de sector menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Btw-herinschrijvingen

Het aantal herinschrijvingen in alle sectoren samen is met 24,9% gestegen ten opzichte van vorig jaar, dat is een stijging van 398 ondernemingen.

Schrappingen

In januari 2022 daalde het aantal schrappingen met 9,1% ten opzichte van januari 2021, of 1.080 eenheden.

Evolutie van de populatie van de btw-plichtigen

De maand januari 2022 laat een groei van 5,4% zien van de populatie van de btw-plichtigen op jaarbasis. De totale populatie van de btw-plichtigen is sinds januari 2021 met 56.534 eenheden gestegen tot 1.110.047 ondernemingen.