1.089 ton vis aangevoerd en verkocht in december

Landbouw & Visserij
1.089 ton vis aangevoerd en verkocht in december

In december werd 1.089 ton vis door Belgische schepen aangevoerd en verkocht in de Belgische havens.

Koploper bij de aangevoerde vissoorten in deze maand blijft de schol met een aandeel van 27% van de hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis, wat overeenkomt met 291 ton. De aanvoer van tong en rog kende een terugval tot respectievelijk 123 en 83 ton wat het aandeel van deze vissoorten op 11% en 8% brengt. De aanvoer aan inktvis kende een opvallende stijging tot 156 ton met een aandeel van 14%.

Tong bevestigt nogmaals zijn belangrijkheid voor de Belgische visserij met een aandeel van 31% van de totale waarde van de verkochte vis. Het aandeel in waarde van schol en rog ligt resp. rond de 14% en 3%. De stijgende aanvoer van inktvis bracht het aandeel in waarde voor deze vissoort op 11%.

De gemiddelde visprijs herstelde zich lichtjes tot € 3.87 /kg in december 2020.