Indexen van de omzet van de kleinhandel

Conjunctuurindicatoren
Indexen van de omzet van de kleinhandel

De indexen van de omzet in de kleinhandel geven informatie over het volume en de waarde van de omzet in de totale kleinhandel (= alle detailhandel exclusief de handel in auto’s en motorfietsen) en 14 deelsectoren van de kleinhandel. Niet alleen de bruto-indexen worden gepubliceerd, maar ook de hoeveelheidsindexen, de gedeflateerde indexen en de trend. De gedeflateerde indexen houden rekening met de prijswijzigingen van de verkochte producten.
In september 2017 bedroeg de bruto-index van de totale kleinhandel 112,2, de hoeveelheidsindex 103,1 en de deflator van de verkoop 108,8, met steeds 2010=100 als basis.