IMPACT VAN COVID-19 OP DE BEREKENING VAN DE VACATURES

JVS is een driemaandelijkse enquête op basis van een vragenlijst waarin de ondernemingen wordt gevraagd naar hun aantal vacatures op een referentiedatum in het midden van het kwartaal (d.w.z. 15/05/2020 voor het 2e kwartaal 2020).

Deze waarde wordt, in normale tijden, als representatief beschouwd voor de hele periode. Aangezien de COVID-19-crisis midden maart is begonnen in België en momenteel nog altijd een impact heeft op de arbeidsmarkt, zou het echter incoherent zijn om de waarde van 15/05 als representatief voor het volledige tweede kwartaal te beschouwen en zou dit leiden tot een vertekend beeld van het aantal vacatures in de meeste van de bestudeerde sectoren.

Daarom werd er besloten om op de resultaten van onze enquête correctiecoëfficiënten toe te passen.

Ten eerste zijn de resultaten voor de (vaste en tijdelijke) vacatures gecorrigeerd met behulp van coëfficiënten (zie onderstaande tabel), berekend op basis van het aantal door de ODA’s (Forem, Actiris en VDAB) gepubliceerde vacatures.

Correctiecoëfficiënten van de vacatures volgens de ODA’s en de activiteitssectoren

NACE-code 2008 ODA
Actiris VDAB Forem
B. Winning van delfstoffen 1,00 1,00 0,96
C. Industrie 1,23 1,17 0,87
D. Productie van elektriciteit, gas 0,84 1,02 0,80
E. Distributie van water 0,84 1,02 0,80
F. Bouwnijverheid 1,49 1,16 1,00
G. Groot- en detailhandel 1,32 1,17 1,00
H. Vervoer en opslag 1,03 1,05 0,84
I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden 1,64 1,63 1,04
J. Informatie en communicatie 1,09 1,05 0,84
K. Financiële activiteiten en verzekeringen 0,99 1,08 0,73
L. Exploitatie van en handel in onroerend goed 1,47 1,13 0,81
M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 1,09 1,13 0,81
N. Administratieve en ondersteunende diensten 0,95 1,17 0,81
O. Openbaar bestuur 0,93 1,15 1,06
P. Onderwijs 1,30 1,44 1,31
Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 1,16 1,21 0,91
R. Kunst, amusement en recreatie 1,13 1,15 0,82
S. Overige diensten 1,18 1,11 0,82

Zo is de correctie van de schatting van de vacatures in de bouwnijverheid in Vlaanderen bijvoorbeeld gebaseerd op een coëfficiënt van 1,16.  Die coëfficiënt wordt bekomen door de volgende formule toe te passen, die gebaseerd is op de Simpsonmethode:

(Aantal vacatures in april in sector F in Vlaanderen + 4*aantal vacatures in mei in sector F in Vlaanderen + aantal vacatures in juni in sector F in Vlaanderen) / Aantal vacatures geschat op 15 mei /6

Hierdoor kan het aantal vacatures geschat worden op de volgende manier:

Aantal vacatures in sector F in Vlaanderen in Q2 = aantal vacatures in sector F in Vlaanderen, bekomen via de enquête * 1,16

Ten tweede werden de resultaten voor bezette arbeidsplaatsen van interimbanen gecorrigeerd aan de hand van de index die Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, heeft gepubliceerd.  Die index weerspiegelt het mondiale en nationale niveau van de uitzendactiviteiten, en daarom is besloten deze toe te passen op alle sectoren in de drie gewesten. 

Voorbeeld met sector F in Brussel, waar de index voor april 61,84 bedroeg, voor mei 75,45 en voor juni 84,67:

  • Schatting van de index op 15 mei: (61,84 + 75,45) /2 = 68,64
  • Berekening van de correctiecoëfficiënt: (61,84 + 75,45*4 + 84,67 ) /68,64 /6 = 1,0885

Bezette interimarbeidsplaatsen van de sector F in Brussel = [bezette interimarbeidsplaatsen van sector F in Brussel, bekomen via de enquête] *1,0885

Tot slot is er geen correctie toegepast op de bezette arbeidsplaatsen van vaste banen, wat in overeenstemming is met het standpunt van Eurostat over dit onderwerp.