Zuivelstatistiek

Ondernemingen
Landbouw & Visserij
Beschrijving

Doel en korte beschrijving

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) verstrekt statistieken over de economische situatie in de sector van de zuivelnijverheid in België aan bedrijven, beroepsverenigingen, de gewestelijke en federale overheden, en aan Europese instanties. Voor die statistieken voert de ADSEI zowel een maandelijkse als een jaarlijkse enquête uit bij ondernemingen uit de zuivelnijverheid.