Vierjaarlijkse enquête naar de arbeidskosten (LCS)

Ondernemingen
Conjunctuurindicatoren
Beschrijving

Doel en korte beschrijving

De vierjaarlijkse enquête naar de arbeidskosten beantwoordt aan de statistische noden van de Europese Commissie zoals bepaald in Verordening (EG) 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 en in Verordening (EG) 1737/2005 van de Commissie van 21 oktober 2005. De vierjaarlijkse enquête is gebaseerd op een steekproef getrokken uit lokale eenheden van ondernemingen met minstens 10 werknemers. De gegevens werden ingezameld volgens de activiteit en het gewest van de lokale eenheid en de grootteklasse van de onderneming waartoe de betrokken lokale eenheid behoort.