Tuinbouwenquête 2017

Ondernemingen
Landbouw & Visserij
Beschrijving

Situering

De Algemene Directie Statistiek organiseert jaarlijks een verplichte tuinbouwenquête. De inlichtingen die worden verzameld dienen als werkinstrument voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en zijn ook erg belangrijk voor het volgen van de ontwikkelingen in de tuinbouwsector.

De gevraagde gegevens betreffen enkel de percelen gelegen in het Waals Gewest, waarvoor de administratieve tuinbouwgegevens van de oppervlakteaangifte niet voldoende gedetailleerd zijn.

Ook landbouwers met groenteteelten (al dan niet onder contract) moeten de enquête invullen.