Toerisme en hotelwezen

Ondernemingen
Ondernemingen
Beschrijving

Doel en korte beschrijving

Het gaat om een exhaustieve maandelijkse enquête. Ze bestaat uit twee luiken: in het eerste luik wordt gepeild naar de kenmerken van logiesverstrekkende bedrijven (capaciteit, jaarlijkse sluitingsdata, aantal dagen per maand dat het bedrijf actief is), in het tweede wordt het toeristisch kliënteel van die bedrijven nader onderzocht, met uitzondering van klanten die moeten worden beschouwd als permanent verblijvend. Elk logiesverstrekkend bedrijf stuurt maandelijks gegevens door i.v.m. land van herkomst van de toeristen, hun aantallen, vertrekdatum, aantal overnachtingen in het bedrijf, en reismotief. 

De doelstelling van de enquête is tweeledig:

meting van de toeristische opvangcapaciteit door bepaling van het aantal logiesverstrekkende bedrijven en van de dagelijkse capaciteit;

meting van de toeristische stromen uitgedrukt als aantal aankomsten en overnachtingen, per reismotief en land van herkomst van de toerist.

Looptijd
-