Toerisme en hotelwezen

Ondernemingen
Ondernemingen
Beschrijving

Het gaat om een exhaustieve maandelijkse enquête. Ze bestaat uit twee luiken: in het eerste luik wordt gepeild naar de kenmerken van logiesverstrekkende bedrijven (capaciteit, jaarlijkse sluitingsdata, aantal dagen per maand dat het bedrijf actief is), in het tweede wordt het toeristisch kliënteel van die bedrijven nader onderzocht, met uitzondering van klanten die moeten worden beschouwd als permanent verblijvend. Elk logiesverstrekkend bedrijf stuurt maandelijks gegevens door i.v.m. land van herkomst van de toeristen, hun aantallen, vertrekdatum, aantal overnachtingen in het bedrijf, en reismotief. 

De doelstelling van de enquête is tweeledig:

  1. meting van de toeristische opvangcapaciteit door bepaling van het aantal logiesverstrekkende bedrijven en van de dagelijkse capaciteit;
  2. meting van de toeristische stromen uitgedrukt als aantal aankomsten en overnachtingen, per reismotief en land van herkomst van de toerist.

Elektronische aangifte: Toerisme en hotelwezen

Deze webtoepassing is gebaseerd op XBRL technologie.

Alle bedrijven die geselecteerd werden om deel te nemen aan de enquête krijgen een brief met daarin de link naar de websurvey, met een gebruikersnaam en paswoord.

Ondernemingen kunnen op twee manieren deze webtoepassing gebruiken

  • ofwel kunt u de gegevens manueel invoeren via de websurvey

  • ofwel kunt u gebruikmaken van de functie ‘upload’

Enkel volledig gevalideerde documenten worden door Statbel aanvaard.

Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding die u hieronder kunt downloaden.

Help

Handleiding websurvey: Toerisme en hotelwezen (PDF, 600.71 Kb)

XBRL Tourism template (XLSX, 24 Kb)

XBRL Rentals template (XLSX, 24 Kb) (Enkel voor de toeristische verhuurkantoren !)

Bron

Met medewerking van de toeristische diensten van Gemeenschappen en Gewesten houdt Statbel de overnachtingsregisters bij, zowel de ambtelijke, d.i. conform de bepalingen vastgelegd in de besluiten van de verschillende deelregeringen, als de niet-ambtelijke.

De in dit onderzoek betrokken collectieve logiesverstrekkende bedrijven vallen uiteen in vier categorieën: 

  1. hotels en dergelijke: hotels, appartementenhotels, motels, en andere gelijkaardige logiesvormen, waarbij per kamer verhuurd wordt en hoteldiensten worden geleverd;
  2. toeristische kampeerterreinen, met uitzondering van woonlocaties die als privaatwoningen worden beschouwd;
  3. vakantieparken;
  4. overige, niet elders onder te brengen bedrijven, die niet tot een van de drie voorgaande categorieën behoren, en die voor het merendeel bestaan uit jeugdherbergen en verblijven voor doelgroepen.

Dataverzamelingsmethode en steekproefomvang

Logiesverstrekkende bedrijven kunnen voor deze statistiek antwoorden via een beveiligde website.

Respons

De responsgraad ligt gewoonlijk boven 95%.

Frequentie

De enquête wordt om de maand gehouden.

Timing publicatie

Voorlopige resultaten zijn beschikbaar drie maanden na het einde van de referentieperiode.