Oogst en pachten

Ondernemingen
Landbouw & Visserij
Beschrijving

Situering

De Algemene Directie Statistiek organiseert jaarlijks een enquête naar de oogstraming en de pachten. De inlichtingen die worden verzameld dienen als werkinstrument voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en zijn ook belangrijk voor het berekenen van het inkomen in de landbouwsector.

De gevraagde gegevens gaan over het oogstjaar 2015. Enkel Belgische percelen die gelegen zijn in de opgegeven landbouwstreek moeten in aanmerking genomen worden.

Sinds 2014 doet de Algemene Directie Statistiek niet langer beroep op landbouwcorrespondenten om de oogstramingen bij de landbouwers te bevragen.