Onderzoek naar Tijdsbudget (TUS)

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

Helpt u ons een juist beeld te krijgen hoe Belgen hun tijd besteden?

Als geen ander weet u hoe u uw tijd besteedt, en welke taken u uitvoert op een dag. Maar u bent vast ook benieuwd naar hoe anderen hun tijd indelen.

 • Hoe lang slapen de Belgen?
 • Werkt de gemiddelde Belg van 9 tot 5?
 • Hoe zit het met de verdeling van huishoudelijke taken binnen een gezin?
 • Lezen jongeren minder in een boek dan hun ouders?
 • Bestaat de actieve gepensioneerde of zijn er meerdere verhalen?

Wie voert het onderzoek?

Statbel, het Belgische statistiekbureau, voert onderzoek naar die tijdsbesteding, om zo een objectief zicht te krijgen op hoe u en andere Belgen, de dag invullen. Al sinds 1999 werkt Statbel hiervoor samen met de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Zij ontwikkelden het softwareplatform MOTUS dat gespecialiseerd is in onderzoek naar tijdsbesteding.

Wat doet het onderzoek voor u?

Door uw deelname werkt u mee aan objectief wetenschappelijk onderzoek. Door een beter zicht te krijgen op de tijdsbesteding van de Belgische bevolking, kan ook het beleid beter afgestemd worden op die kennis.

Wij vergoeden u ook voor de tijd die u aan het onderzoek besteedt: per persoon die het onderzoek volledig invult, ontvangt 15 euro.

Meer weten?

Meer informatie over het onderzoek, de anonieme verwerking van de gegevens, privacy en over de Onderzoeksgroep TOR die het onderzoek uitvoert, vindt u hieronder bij de veelgestelde vragen.

Geïnteresseerd?

Heeft u van ons een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de enquête? U kunt de vragenlijsten invullen en het dagboekje bijhouden via een webapplicatie op uw computer, laptop of tablet of via een app op uw smartphone of tablet. Om mee te doen, klikt u op onderstaande link. Uw gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op het softwareplatform MOTUS staan vermeld in de brief.

Klik hier om deel te nemen.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan het onderzoek naar tijdsbesteding (TUS). De steekproef is zo samengesteld dat een goede representativiteit van de Belgische bevolking wordt gewaarborgd.

Het is de bedoeling dat u gedurende een periode van 1 week uw tijdsbesteding bijhoudt via een webapplicatie op uw computer, laptop of tablet of via een app op uw smartphone of tablet. Hiervoor werken we samen met de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Zij ontwikkelden het softwareplatform MOTUS dat voor deze studie wordt gebruikt.

Wij vergoeden u voor de tijd die u aan het onderzoek besteedt: per huishoudlid dat het onderzoek volledig invult, ontvangt u 15 euro.

Het onderzoek is voor de overheid belangrijk om een zicht te krijgen op de tijdsbesteding van de Belgen. De resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten.

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, en niet voor controles. Alle partners in ons onderzoek krijgen dan ook enkel anonieme data. Niemand zal uw persoonlijke antwoorden kennen.

Statbel voert dit onderzoek van mei 2022 tot en met juni 2023. Wij versturen enkel brieven met ons logo op de enveloppe en op de brief.

Bent u graag helemaal zeker? Neem dan contact op met ons op het e-mailadres TUS@economie.fgov.be of telefonisch op het gratis nummer +32 (0) 800 120 33. We zullen u dan kunnen bevestigen dat u wel degelijk op de lijst staat van aangeschreven personen.

Deelname aan het onderzoek naar tijdsbesteding gebeurt volledig online. Hiervoor werken we samen met de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Zij ontwikkelden het softwareplatform MOTUS dat voor deze studie wordt gebruikt. U kunt de vragenlijsten invullen en het dagboekje bijhouden via een webapplicatie op uw computer, laptop of tablet of via een app op uw smartphone of tablet. Beide systemen zijn op elkaar afgestemd en gesynchroniseerd, wat het mogelijk maakt om beide afwisselend te gebruiken.

Meer informatie vindt u op de MOTUS-website. In de uitnodigingsbrief kan u uw gebruikersnaam en wachtwoord vinden om in te loggen. U zal uw wachtwoord onmiddellijk moeten personaliseren.

Indien u vragen hebt of moeilijkheden ondervindt om u aan te melden, kunt u dit melden op het e-mailadres TUS@economie.fgov.be of telefonisch op het gratis nummer +32 (0) 800 120 33.

Het onderzoek naar tijdsbesteding is een enquête op vrijwillige basis. Wij vergoeden u voor de tijd die u aan het onderzoek besteedt: per huishoudlid dat het onderzoek volledig invult, ontvangt u 15 euro.

We vragen u om een eventuele weigering om deel te nemen te melden met de reden waarom. U kunt dit melden op het e-mailadres TUS@economie.fgov.be of telefonisch op het gratis nummer +32 (0) 800 120 33. Als we niets van u horen, kan het zijn dat we u een herinnering sturen.

Het onderzoek naar tijdsbesteding van Statbel gebeurt in verschillende fasen.

 1. De referentiepersoon van het huishouden geeft informatie over zichzelf en zijn/haar huishoudleden.
 2. De referentiepersoon beantwoordt enkele vragen over het huishouden.
  Na het afronden van deze taak worden alle huishoudleden vanaf 10 jaar uitgenodigd om ook deel te nemen. Daarom wordt bij ieder huishoudlid van 10 jaar en ouder gevraagd om een e-mailadres in te vullen. De uitnodiging om deel te nemen wordt naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
 3. Iedereen vult een korte vragenlijst in over hun opleiding, beroepssituatie en algemene tijdsbesteding.
 4. Iedereen houdt een tijddagboekje bij gedurende 1 week.
 5. Iedereen vult nog een korte vragenlijst in over hun algemeen welzijn.

Na uw deelname ontvangt u van ons een brief per post waarin we u meer details zullen vragen om uw betaling in orde te brengen.

U bent een van de huishoudens die dit jaar via een steekproef toevallig geselecteerd is uit het rijksregister om deel te nemen aan het Onderzoek naar tijdsbesteding (TUS). Het rijksregister is een overheidsdatabank waarin alle wettelijk in België verblijvende personen opgenomen zijn (vroeger ook wel bevolkingsregister genoemd). Statbel heeft per wet de mogelijkheid om deze databank te gebruiken om mensen aan te schrijven voor hun onderzoek.

De steekproef is zo samengesteld dat een goede representativiteit van de Belgische bevolking wordt gewaarborgd. We hebben allerlei personen en huishoudens nodig om een correct beeld te krijgen van de Belgische bevolking. Jong of oud, alleenwonend of een groot gezin, werkend of niet … iedereen telt mee en krijgt de kans om deel te nemen.

De tijdsbesteding van uw huishouden is uniek en waardevol voor het onderzoek.

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend globale en algemene informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen met uw antwoorden en/of uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy is gegarandeerd. Dat wil zeggen:

 • Statbel communiceert met zijn onderzoekspartner TOR van de Vrije Universiteit Brussel enkel via een anonieme sleutel. Uw persoonsgegevens worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden.
 • Uit de verkregen informatie worden uw namen, adres en e-mailadressen verwijderd. De gegevens die we nodig hebben om u te contacteren en te betalen worden steeds apart bewaard van de antwoorden op de vragenlijsten.
 • Externe onderzoekspartners zoals het Europees statistiekbureau Eurostat, andere overheidsdiensten en wetenschappers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, e-mailadressen maar ook zonder geboortedata. Zij kunnen dus op geen enkele manier achterhalen wie er heeft deelgenomen.

Voor meer informatie kan u terecht op https://statbel.fgov.be/privacy

MOTUS is een softwareplatform dat ontwikkeld werd door onze onderzoekspartner TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Zij specialiseren zich al jaren in onderzoek naar tijdsbesteding en zijn reeds sinds 1999 onze onderzoekspartner voor het Europese onderzoek naar tijdsbesteding.

Het platform dat zij ontwikkeld hebben voor online onderzoek, ligt buiten Statbel. Daarom dat u ook naar hun webpagina wordt doorverwezen. Statbel blijft echter de hoofdverantwoordelijke voor het onderzoek. Daarmee is ook uw privacy gegarandeerd. Dat wil zeggen:

 • Statbel communiceert met zijn onderzoekspartner VUB/TOR enkel via een anonieme sleutel. Uw persoonsgegevens worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden.
 • Uit de verkregen informatie worden uw namen, adres en e-mailadressen verwijderd. De gegevens die we nodig hebben om u te contacteren en te betalen worden steeds apart bewaard van de antwoorden op de vragenlijsten.
 • Externe onderzoekspartners zoals het Europees statistiekbureau Eurostat, andere overheidsdiensten en wetenschappers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, e-mailadressen maar ook zonder geboortedata. Zij kunnen dus op geen enkele manier achterhalen wie er heeft deelgenomen.

Voor meer informatie kan u terecht op https://statbel.fgov.be/privacy

Doelstelling en korte beschrijving

Het Onderzoek naar Tijdsbesteding (Time Use Survey) is een enquête over hoe de Belg zijn tijd indeelt. Het is een belangrijk werkinstrument om patronen in tijdsbesteding van de bevolking over een jaar te beschrijven.

De enquête heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de productie van statistische informatie op nationaal en Europees niveau over de tijdsbesteding van huishoudens, op basis van transversale gegevens (wat, wanneer, hoe, met wie …) over de categorieën van hun tijd.

Het onderzoek naar tijdsbesteding is tot stand gekomen dankzij een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en Statbel.

Heeft u van ons een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de enquête?

Klik hier om deel te nemen.