Landbouwenquête

Ondernemingen
Landbouw & Visserij
Beschrijving

Administratieve vereenvoudiging

De landbouwenquêtes werden de laatste jaren reeds grondig vereenvoudigd om de administratieve last voor de bedrijven te verlagen. Zo maakt de Statbel sinds 2012 gebruik van de teeltgegevens uit de verzamelaanvraag. Ook in 2014 zet Statbel zijn inspanningen verder en worden de dierengegevens (runderen, varkens, geiten en schapen) van SANITEL gebruikt.

De jaarlijkse landbouwenquête van mei wordt vanaf 2014 afgeschaft en vervangen door een landbouwenquête in oktober en dit enkel in 2016, 2020 en 2023. Die toekomstige “oktober-enquête” zal enkel betrekking hebben op variabelen die niet in administratieve databanken beschikbaar zijn (bijvoorbeeld familiale arbeidskrachten, gegevens over landbouwwerktuigen, productiemethoden...).

Toch moet Statbel nog enkele gerichte enquêtes organiseren in de jaren waarin er geen “oktober-enquête” georganiseerd wordt om aan de Europese statistiekeisen te kunnen voldoen:

De ‘enquête naar de varkensstapel’: bij een beperkte steekproef van varkenskwekerijen, om het respectievelijke aantal varkens in verschillende categorieën te bepalen. Deze gegevens zijn niet opgenomen in SANITEL;

De enquête naar pluimvee bij een beperkte steekproef van pluimveebedrijven, om de omvang van de kwekerijen te bepalen;

De tuinbouwenquête zal worden afgenomen indien er geen administratieve gegevens beschikbaar zijn.

De jaarlijkse enquête naar de raming van de oogst en de pachten blijft bestaan met een gerichte steekproef bij telers.