Kleinhandel

Ondernemingen
Conjunctuurindicatoren
Beschrijving

Doel en korte beschrijving

Statbel stelt statistieken op over de economische situatie van de Belgische kleinhandelssector en verstrekt de resultaten aan bedrijven, beroepsverenigingen, de gewestelijke en federale overheden, en aan Europese instanties. Ten behoeve van die conjunctuurstatistieken voert Statbel een maandelijkse enquête uit naar het omzetcijfer in de kleinhandel.