Kleinhandel

Ondernemingen
Conjunctuurindicatoren
Beschrijving

Doel en korte beschrijving

De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium stelt statistieken op over de economische situatie van de Belgische kleinhandelssector en verstrekt de resultaten aan bedrijven, beroepsverenigingen, de gewestelijke en federale overheden, en aan Europese instanties. Ten behoeve van die conjunctuurstatistieken voert de AD Statistiek een maandelijkse enquête uit naar het omzetcijfer in de kleinhandel.