Jaarlijkse loonenquête

Ondernemingen
Werk & Opleiding
Beschrijving

Doel en korte beschrijving

Sinds 1999 voert Statbel jaarlijks een onderzoek uit naar de structuur en de verdeling van de lonen. Het doel van deze enquête bestaat erin om kwalitatieve informatie te verzamelen om de effecten van individuele- en werkgeverseigenschappen op de verloning te meten.

Daar deze enquête heel wat unieke informatie verzamelt, worden de resultaten veelvuldig gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen, volgen en evalueren van het economische, sociale en arbeidsmarktbeleid.

Methodologie van de enquête

Loonenquête handleiding 2019

Beroepenlijst