Huurenquête

Burgers
Consumptieprijzen
Beschrijving

Met de enquête worden 1800 huurders ondervraagd om de evolutie te kunnen meten van de privéhuurprijzen. De ondervraging is op basis van een enquête per papieren formulier. Deze gegevens zijn nodig voor het samenstellen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de ongeveer 3.000 huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan de enquête private huur. De enquête is wettelijk verplicht en wordt afgenomen door Statbel, het Belgische statistiekbureau. 

Maximum tweemaal per jaar worden een aantal vragen aan huurders van een privéwoning gesteld over hun huurovereenkomst, de kenmerken van hun woning en de huurprijs. Ook als u geen huurder bent of als de huurprijs niet is veranderd, is het belangrijk dat u antwoordt op een aantal vragen. Uw gezin ontvangt hiervoor een vergoeding van €12,39. 

De private huurgegevens worden samen met andere belangrijke goederen en diensten  (= de indexkorf) gebruikt om op anonieme wijze de Belgische consumptieprijsindex (CPI) te berekenen die onder andere de aanpassing van de lonen en uitkeringen aan de levensduurte bepaalt. Daarnaast wordt ook de Europese consumptieprijsindex berekend op basis van de resultaten van de lidstaten van de Europese Unie. 

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, niet voor controles door de fiscus, de RVA of andere instellingen.

U kan de vragenlijst over private huur op papier of via internet invullen. In de brief vindt u de website, uw persoonlijke login en uw paswoord om toegang te krijgen tot de internetenquête.

De enquête is eenvoudig te beantwoorden en duurt maximum 15 minuten; het gaat nog sneller als u uw huurcontract erbij neemt. We vragen u om de vragenlijst zo snel mogelijk volledig te willen invullen op internet of ze in de portvrije omslag terug te sturen naar Statbel. Uw gezin ontvangt hiervoor een vergoeding van €12,39.

Het is bij Koninklijk Besluit wettelijk verplicht om aan de enquête private huur deel te nemen. Ook als u geen huurder bent of als de huurprijs niet is veranderd, is het belangrijk dat u antwoordt op een aantal vragen. Uw gezin ontvangt hiervoor een vergoeding van €12,39. 

De enquête is eenvoudig te beantwoorden en duurt maximum 15 minuten. Het gaat nog sneller als u uw huurcontract erbij neemt. Als u geen huurder bent of als de huurprijs niet is veranderd, duurt het invullen van de vragenlijst slechts een paar minuten. 

We vragen u om de vragenlijst zo snel mogelijk volledig te willen invullen op internet of alle antwoorden in de portvrije omslag terug te sturen naar Statbel. Uw gezin ontvangt hiervoor een vergoeding van €12,39.

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen en uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat uw persoonsgegevens Statbel niet mogen verlaten. Dat wil zeggen:

  • De ingevulde papieren vragenlijsten (indien een enquête op papier) worden bij ons ingetikt en daarna gestockeerd in een beveiligde ruimte. Na 3 jaar vernietigt een gespecialiseerde firma de documenten.
  • Uit de verkregen informatie wordt na verwerking uw naam en adres verwijderd.
  • Externe gebruikers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, maar ook zonder geboortedata.