Goederenvervoer over de weg

Ondernemingen
Mobiliteit
Beschrijving

Deze enquête heeft tot doel om gegevens te verzamelen betreffende het goederenvervoer over de weg, uitgevoerd door in België geregistreerde en gemotoriseerde voertuigen (basisvariabelen zijn: aantal vervoerde ton, gepresteerde tonkilometer en afgelegde kilometers). De gegevens worden verzameld door middel van een steekproefsgewijs onderzoek in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening (PDF, 82.3 Kb) 1172/98 van 25/05/1998. Iedere lidstaat stuurt driemaandelijks de verzamelde gegevens naar Eurostat zodat een totaalbeeld van het goederenvervoer over de weg binnen de Europese Gemeenschap mogelijk wordt.

Formulieren

Doel en korte beschrijving

Deze enquête heeft tot doel om gegevens te verzamelen betreffende het goederenvervoer over de weg, uitgevoerd door in België geregistreerde en gemotoriseerde voertuigen (basisvariabelen zijn: aantal vervoerde ton, gepresteerde tonkilometer en afgelegde kilometers). De gegevens worden verzameld door middel van een steekproefsgewijs onderzoek in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening (PDF, 82.3 Kb) 1172/98 van 25/05/1998. Iedere lidstaat stuurt driemaandelijks de verzamelde gegevens naar Eurostat zodat een totaalbeeld van het goederenvervoer over de weg binnen de Europese Gemeenschap mogelijk wordt.

Dataverzamelingsmethode en steekproefomvang

Basis is de populatie van vrachtwagens en trekkers die ingeschreven zijn in België bij de Dienst voor Inverkeerstelling (D.I.V – FOD Mobiliteit). In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening 1172/98,  worden de landbouwvoertuigen, militaire voertuigen en voertuigen die toebehoren aan centrale of plaatselijke overheidsinstellingen uitgesloten. Bovendien staat het iedere lidstaat vrij om gemotoriseerde wegvoertuigen voor goederenvervoer, waarvan het laadvermogen of het toegelaten gewicht onder een bepaalde grens blijft, uit te sluiten. Voor België is de grens van 1 ton laadvermogen van toepassing. De steekproeffracties worden bepaald in functie van het type voertuig (vrachtwagen of trekker), en voor de vrachtwagens volgens het type van het koetswerk (open vrachtwagen, koelwagen, vrachtwagen met platte opbouw, vrachtwagen met kipbak ...) en het laadvermogen. Trekkers worden exhaustief 1 maal per jaar bevraagd, vrachtwagens gemiddeld 1 maal om de 2 jaar. Het betreft een wekelijkse steekproef, waarbij telkens uit de populatie ongeveer 1.000 vrachtwagens en/of trekkers ad random worden geselecteerd, waarbij eenzelfde vrachtwagen/trekker maar 1 maal per jaar kan bevraagd worden.

Timing publicatie

In september/oktober is de uitgebreide brochure “Het goederenvervoer over de weg door Belgische voertuigen met minstens 1 ton laadvermogen” met betrekking tot het voorgaande jaar beschikbaar (downloadbaar in pdf formaat). 

Formulieren