Enquête over gezondheid, veiligheid en levensomstandigheden

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

Statbel, het Belgische statistiekbureau, is samen met de het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen belast met de dataverzameling van het Belgische luik van een studie over gezondheid, veiligheid en levensomstandigheden. Het gaat om een Europees onderzoeksproject dat gecoördineerd wordt door Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. Om de resultaten op Europees niveau met elkaar te vergelijken zijn de vragenlijsten in verschillende landen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Voor de uitvoering van het veldwerk wordt een beroep gedaan op het onderzoeksbureau Profacts.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de 23.000 personen die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan de enquête over gezondheid, veiligheid en levensomstandigheden. De enquête wordt online afgenomen.

De voornaamste doelstelling van de enquête is de anonieme opmaak van cijfers voor België en de Europese Unie om het sociaal beleid mee te helpen evalueren en plannen, o.a. in het domein van welzijn en zorg. De enquête wordt in alle landen van de Europese Unie op eenzelfde manier afgenomen. Zo kunnen de cijfers tussen de Europese landen correct vergeleken worden. De anoniem verwerkte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten.

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden.

Deelnemen kan online via een beveiligde webtoegang. Het webadres van de enquête en uw persoonlijke login staan vermeld op de uitnodigingsbrief. De inhoud van de vragen gaat over uw welzijn, gezondheid, relaties en ervaringen binnen en buiten het gezin. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld circa 45 minuten.

Het is een enquête op vrijwillige basis. Het is echter voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt.

Anders riskeren we dat personen die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan kan leiden tot vertekende uitkomsten van het onderzoek.

De duur van de enquête is afhankelijk van uw specifieke situatie en ervaringen. Gemiddeld duurt de vragenlijst 45 minuten.

Statbel selecteert ongeveer 23.000 personen steekproefsgewijs toevallig uit het rijksregister. Het rijksregister is de overheidsdatabank waarin alle in België wettelijk verblijvende personen opgenomen zijn. De steekproef is zo samengesteld dat een goede representativiteit van de Belgische bevolking volgens regio en geslacht wordt gewaarborgd. Personen die in een klooster, een rusthuis of een andere collectieve instelling verblijven komen niet in aanmerking.

Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat de geselecteerde personen telkens deelnemen. Anders riskeren we dat personen die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan kan leiden tot vertekende uitkomsten van het onderzoek.

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen en uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat uw persoonsgegevens Statbel niet mogen verlaten. Dat wil zeggen:

  • Uit de verkregen informatie wordt na verwerking uw naam en adres verwijderd.
  • Externe gebruikers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, maar ook zonder geboortedata.