Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

Sinds 2004 wordt in alle landen van de Europese Unie een vervolgonderzoek gehouden waarin men peilt naar de veranderingen in de leefomstandigheden van huishoudens. Er wordt gewerkt met een panelonderzoek, wat inhoudt dat de geselecteerde huishoudens gedurende maximaal 6 jaar worden gevolgd en geïnterviewd. Doordat steeds dezelfde soort informatie wordt verzameld, kunnen veranderingen nauwkeuriger worden geregistreerd en verklaard. De vragen hebben vooral betrekking op de sociale integratie van de deelnemers en op de inkomsten. Ook enkele algemene vragen over woonsituatie, werksituatie en gezondheid komen aan bod. Om de resultaten op Europees niveau met elkaar te vergelijken zijn de vragenlijsten in verschillende landen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de 10.000 huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan de enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC = European Union-Statistics on Income and Living Conditions). De enquête zal afgenomen worden door een enquêteur die gestuurd wordt door Statbel, het Belgische statistiekbureau. 
De enquêteur gaat u vragen stellen over uw leefomstandigheden zoals de buurt waar u woont en uw woning, uw sociaal leven en uw inkomsten. 

De voornaamste doelstelling van SILC is de anonieme opmaak van cijfers voor België en  de Europese Unie om het sociaal beleid mee te helpen evalueren en plannen, o.a. in het domein van de armoede en de sociale uitsluiting. De enquête wordt in alle landen van de Europese Unie op eenzelfde manier afgenomen. Zo kunnen de cijfers tussen de Europese landen correct vergeleken worden. De anoniem verwerkte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten. 

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, en niet voor controles door de fiscus, de RVA of andere instellingen.

De enquêteur die in de brief vermeld staat, zal u contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het interview kan worden afgenomen. Indien de interviewer niet beschikt over uw telefoonnummer, dan zal hij bij u aanbellen. U kan onmiddellijk het interview laten plaatsvinden, of een afspraak maken om het interview op een later tijdstip af te nemen. De inhoud van de vragen gaan over uw leefomstandigheden, zoals de buurt waarin u woont en uw woning, uw sociaal leven en uw inkomsten. Het interview duurt gemiddeld circa 50 minuten.

U kan ons rechtstreeks uw contactgegevens bezorgen: via mail naar SILC@economie.fgov.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).

SILC is een enquête op vrijwillige basis, maar uw gezin ontvangt bij deelname een vergoeding van 30 euro. Het is echter voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt. Anders riskeren we dat gezinnen die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de nauwkeurige schatting van de armoedecijfers. We vragen u om een eventuele deelnameweigering te bespreken met de enquêteur.

De duur van het interview is afhankelijk van de grootte van uw gezin en de soorten inkomsten die u ontvangt. Gemiddeld duurt de vragenlijst voor het huishouden (met vragen over uw woning en de buurt) 30 minuten. Per gezinslid komen daar nog 10 minuten bij. Het interview duurt gemiddeld circa 50 minuten voor een doorsnee gezin.

Statbel selecteert jaarlijks ongeveer 10.000 huishoudens steekproefsgewijs toevallig uit het rijksregister. Het rijksregister is de overheidsdatabank waarin alle in België wettelijk verblijvende personen opgenomen zijn. Voor deze enquête wordt er een steekproef in 2 fasen (tweetrapssteekproef) getrokken:

  1. 275 Belgische gemeenten worden op toevallige wijze (“at random”) geselecteerd. 
  2. In elk van deze gemeenten worden een aantal huishoudens op toevallige wijze (“at random”) geselecteerd. 

De steekproef is zo samengesteld dat een goede representativiteit van de Belgische bevolking volgens leeftijdscategorie wordt gewaarborgd.

De SILC-enquête is een panelenquête of vervolgonderzoek: elk geselecteerd huishouden wordt 6 opeenvolgende jaren bevraagd. Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat de geselecteerde huishoudens telkens deelnemen. Anders riskeren we dat gezinnen die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de nauwkeurige schatting van de armoedecijfers.

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen en uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat uw persoonsgegevens Statbel niet mogen verlaten. Dat wil zeggen:

  • De ingevulde papieren vragenlijsten (indien een enquête op papier) worden bij ons ingetikt en daarna gestockeerd in een beveiligde ruimte. Na 3 jaar vernietigt een gespecialiseerde firma de documenten.
  • Uit de verkregen informatie wordt na verwerking uw naam en adres verwijderd.
  • Externe gebruikers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, maar ook zonder geboortedata.

Het interview kan persoonlijk of telefonisch worden afgenomen. De enquêteur die in de brief vermeld staat, zal u contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het interview kan worden afgenomen. Indien de interviewer niet beschikt over uw telefoonnummer, dan zal hij bij u aanbellen. U kan onmiddellijk het interview laten plaatsvinden, of een afspraak maken om het interview op een later tijdstip af te nemen.

U kan ons rechtstreeks uw contactgegevens bezorgen: via mail naar naar SILC@economie.fgov.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).

Sinds 2004 wordt er gewerkt met een panelenquête of vervolgonderzoek. Dit betekent dat elk geselecteerd huishouden gedurende 6 opeenvolgende jaren elk jaar bevraagd wordt. Als u niet meer wenst mee te werken, vragen we u dit te bespreken met uw enquêteur die binnenkort met u contact zal opnemen.