Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

Sinds 2004 wordt in alle landen van de Europese Unie een onderzoek gehouden waarin men peilt naar de veranderingen in de leefomstandigheden van huishoudens. Om de voor dit onderzoek noodzakelijke gegevens te verzamelen worden 10.000 huishoudens geselecteerd en gedurende 6 opeenvolgende jaren ondervraagd.

Doordat steeds dezelfde soort informatie wordt verzameld, kunnen veranderingen nauwkeuriger worden geregistreerd en verklaard. Om de resultaten op Europees niveau met elkaar te vergelijken zijn de vragenlijsten in verschillende landen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de 10.000 huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om deel te nemen aan de EU-SILC enquête.

De enquête zal afgenomen worden door een enquêteur van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De enquêteur gaat u vragen stellen over uw leefomstandigheden zoals de buurt waar u woont, uw woning, uw inkomsten en uw sociaal leven.

De voornaamste doelstelling van SILC is verzamelen van gegevens voor België en de Europese Unie om het sociaal beleid mee te helpen evalueren en plannen, o.a. in het domein van de armoede en de sociale uitsluiting.

De anoniem verwerkte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten.

De statistiekwet verbiedt ons om de verzamelde informatie voor andere doeleinden dan statistiek te gebruiken. Daarom kunnen we deze informatie niet verstrekken aan de belastingdienst, de RVA of andere instellingen.

De enquêteur die in de brief vermeld staat, zal u contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het interview kan worden afgenomen.

Indien de interviewer niet beschikt over uw telefoonnummer, dan zal hij bij u aanbellen.

U kan onmiddellijk het interview laten plaatsvinden, of een afspraak maken om het interview op een later tijdstip af te nemen.

Het interview duurt gemiddeld circa 50 minuten. U kan ons rechtstreeks uw contactgegevens bezorgen: via mail naar SILC@economie.fgov.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).

Voor de kwaliteit van de resultaten en een nauwkeurige schatting van de armoede is het belangrijk dat alle geselecteerde huishoudens deelnemen aan het onderzoek. Deelname is echter niet verplicht.

Uw gezin ontvangt als bedanking gedurende uw deelname aan de enquête een jaarlijkse vergoeding van 30 euro.

We vragen u om een eventuele deelnameweigering te bespreken met de enquêteur. Hij of zij zal binnenkort contact met u opnemen.

De duur van het onderzoek hangt af van de grootte van je huishouden en de specifieke omstandigheden van de leden van je huishouden.

Het interview duurt gemiddeld circa 50 minuten voor een doorsnee gezin.

Statbel selecteert jaarlijks ongeveer 10.000 huishoudens steekproefsgewijs toevallig uit het rijksregister.

De steekproef is zo samengesteld dat een goede representativiteit van de Belgische bevolking wordt gewaarborgd.

Elk geselecteerd huishouden wordt 6 opeenvolgende jaren bevraagd. Het is belangrijk voor de kwaliteit van de resultaten dat de geselecteerde huishoudens telkens deelnemen.

Ja! Statbel mag volgens de statistiekwet uitsluitend gegevens verzamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om uw gegevens door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat Statbel uw persoonsgegevens niet mag verspreiden.

Het interview kan persoonlijk of telefonisch worden afgenomen.

De enquêteur die in de brief vermeld staat, zal u contacteren om een tijdstip af te spreken waarop het interview kan worden afgenomen. Indien de interviewer niet beschikt over uw telefoonnummer, dan zal hij bij u aanbellen.

U kan onmiddellijk het interview laten plaatsvinden, of een afspraak maken om het interview op een later tijdstip af te nemen.

U kan ons rechtstreeks uw contactgegevens bezorgen: via mail naar SILC@economie.fgov.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 800 120 33 (Kies optie 3 “Enquêtes”).