Enquête naar de raming van de oogst en de pachten 2018

Ondernemingen
Landbouw & Visserij
Beschrijving

Situering

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert jaarlijks een enquête naar de oogstraming en de pachten. De inlichtingen die worden verzameld dienen als werkinstrument voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en zijn ook belangrijk voor het berekenen van het inkomen in de landbouwsector.

De gevraagde gegevens gaan over het oogstjaar 2018. Enkel Belgische percelen die gelegen zijn in de opgegeven landbouwstreek moeten in aanmerking genomen worden.