Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens

Burgers
Huishoudens
Beschrijving

Jaarlijks organiseert Statbel een enquête bij de Belgische huishoudens naar het gebruik en bezit van Informatie en Communicatie Technologie (ICT). In deze vragenlijst willen we een aantal vragen stellen over het gebruik en bezit van computers en internet. De deelname aan deze enquête is uitermate belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek. Voor de betrouwbaarheid van de resultaten is het belangrijk dat ook personen die zelden of nooit een computer of internet gebruiken, onderstaande vragen beantwoorden. Het invullen van de vragenlijst neemt maar 15 à 20 minuten in beslag.

Meest gestelde vragen over deze enquête

U bent een van de 15.000 huishoudens die steekproefsgewijs toevallig geselecteerd is om eerst deel te nemen aan de enquête naar de arbeidskrachten en daarna aan de enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens (ICTHH= ICT Households) van Statbel, het Belgische statistiekbureau. ICTHH gaat over het gebruik en bezit van computers en internet. Ook als u geen computer hebt of geen internet gebruikt, is het belangrijk dat u deelneemt en antwoordt op een aantal vragen. 

De enquête wordt in alle landen van de Europese Unie op eenzelfde manier afgenomen. Zo kunnen de landen correct vergeleken worden over computers, internet en de digitale kloof. De anoniem verwerkte resultaten worden ook gebruikt door universiteiten en studiediensten. 

Door de wet op de statistiek mag Statbel de informatie enkel gebruiken voor statistische doeleinden, en niet voor controles door de fiscus, de RVA of andere instellingen.

De enquêteur moet na het afnemen van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) een van uw gezinsleden aanduiden om de enquête ICTHH in te vullen. Dit gezinslid is de laatst verjaarde binnen het gezin tussen 16 en 74 jaar oud. De enquêteur noteert het referentienummer en de voornaam van dit gezinslid bovenaan op de papieren enquête en overhandigt ze u samen met een portvrije envelop. U kan de vragenlijst ook op het internet invullen. Hiervoor overhandigt de enquêteur u een instructieblad met webadres van de enquête, persoonlijke login en paswoord.

De vragenlijst over computers en internet is eenvoudig te beantwoorden en duurt maximum 20 minuten. Als u geen computer of internet bezit, is dit slechts een tiental minuten. We vragen u om de vragenlijst zo snel mogelijk te willen invullen via internet of ze in de envelop terug te sturen naar Statbel.

ICTHH is een enquête op vrijwillige basis. Het is echter voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt, zelfs als u geen computer heeft of geen internet gebruikt. Anders bestaat het risico dat huishoudens die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn, onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de nauwkeurige schatting van het gebruik en bezit van computers, internet en de digitale kloof. We vragen u om een eventuele deelnameweigering te bespreken met de enquêteur of via onze contactgegevens op de brief.

Statbel selecteert voor ICTHH jaarlijks ongeveer 13.000 huishoudens steekproefsgewijs toevallig uit het rijksregister. Het rijksregister is de overheidsdatabank waarin alle in België wettelijk verblijvende personen opgenomen zijn. Wij selecteren voor ICTHH enkel gezinnen met minstens een persoon tussen 16 en 74 jaar oud. Personen die in een klooster, een rusthuis of een andere collectieve instelling verblijven komen niet in aanmerking.

Het is voor de kwaliteit van de resultaten belangrijk dat u deelneemt. Anders bestaat het risico dat huishoudens die bijvoorbeeld weinig tijd hebben of niet veel thuis zijn, onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de nauwkeurige schatting van het gebruik en bezit van computers, internet en de digitale kloof.

Ja, Statbel dient volgens de statistiekwet uitsluitend informatie in te zamelen om statistieken op te maken. Het is door deze wet uitdrukkelijk verboden om over u een persoonlijk dossier aan te leggen en uw informatie door te geven aan andere overheidsdiensten. Wij mogen enkel globale, anonieme cijfers verspreiden.

Uw privacy wordt gegarandeerd omdat uw persoonsgegevens Statbel niet mogen verlaten. Dat wil zeggen:

  • De ingevulde papieren vragenlijsten (indien een enquête op papier) worden bij ons ingetikt en daarna gestockeerd in een beveiligde ruimte. Na 3 jaar vernietigt een gespecialiseerde firma de documenten.
  • Uit de verkregen informatie wordt na verwerking uw naam en adres verwijderd.
  • Externe gebruikers krijgen enkel een samengeteld antwoordenbestand zonder namen, adressen, maar ook zonder geboortedata.