Enquête ICT en e-commerce bij ondernemingen

Ondernemingen
Ondernemingen
Beschrijving

Doel en korte beschrijving

Het doel van de gegevensverzameling over het gebruik van informatietechnologie en van de communicatietechnologie bij ondernemingen van ons land is om een beter zicht te krijgen op de informatica-infrastructuur van deze ondernemingen en om deze statistische gegevens te kunnen vergelijken op Europees niveau.

Populatie

Ondernemingen behorende tot de secties B t.e.m. N en P t.e.m. S van de NACE rev.2.

Frequentie

Jaarlijks

Grootte van de steekproef

Ongeveer 7 500 ondernemingen

Documenten

Enquête formulier