Algemene landbouwenquête

Ondernemingen
Landbouw & Visserij
Beschrijving

Administratieve vereenvoudiging

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert één keer om de drie of vier jaar een algemene landbouwenquête. De resultaten van deze enquête vormen zowel op nationaal als op Europees niveau de referentie voor het opvolgen van de ontwikkelingen in de landbouw en worden door vele actoren binnen de landbouwsector gebruikt.

Land- en tuinbouwers hebben de laatste jaren kunnen ervaren dat hun statistische verplichtingen sterk werden afgebouwd. De meerderheid van de statistische gegevens die nodig zijn om aan de Europese verplichtingen te voldoen komen nu uit administratieve databanken. Slechts één keer om de drie of vier jaar wordt er nog een algemene landbouwenquête georganiseerd.

In de vragenlijst wordt enkel gevraagd naar informatie die niet verkregen kan worden via de reeds beschikbare administratieve bronnen. Er zijn vragen over de arbeidskrachten, andere winstgevende activiteiten, rechtsvorm van het bedrijf, wijze van uitbating van de oppervlakte cultuurgrond, bodem- en mestbeheer,…

De jaarlijkse enquêtes naar de varkensstapel en het pluimvee worden in de algemene landbouwenquête geïntegreerd.