Ad hoc enquête: Toegang tot financiering

Ondernemingen
Ondernemingen
Beschrijving

Dit onderzoek kadert in een jaarlijkse reeks over onderwerpen met betrekking tot de Europese marktwerking. Een soortgelijk onderzoek wordt in alle landen van de Europese Unie georganiseerd. Deze statistieken zijn noodzakelijk om het Europese, nationale en regionale ondernemingsbeleid af te stemmen op de noden van de Europese bedrijven. De toegankelijkheid tot financiering is immers een belangrijke factor voor economische groei in Europa. 

Doel en korte beschrijving  

Dit onderzoek kadert in een jaarlijkse reeks over onderwerpen met betrekking tot de Europese marktwerking. Een soortgelijk onderzoek wordt in alle landen van de Europese Unie georganiseerd. Deze statistieken zijn noodzakelijk om het Europese, nationale en regionale ondernemingsbeleid af te stemmen op de noden van de Europese bedrijven. De toegankelijkheid tot financiering is immers een belangrijke factor voor economische groei in Europa. 

Onderzoeksveld  

Het universum van de ad-hocenquête: Toegang tot financiering bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen, opgedeeld in drie subpopulaties: de doorsnee kmo, snelgroeiende ondernemingen en de zogenaamde gazellen (jonge snelgroeiende ondernemingen). In ons land nemen ongeveer 6000 ondernemingen deel aan deze enquête. 

Dataverzamelingsmethode en eventuele steekproefomvang  

Dataverzamelingsmethode

Voor de ad-hocenquête: Toegang tot financiering bij ondernemingen zijn er twee methodes van gegevensverzameling: via een webapplicatie, en via een papieren formulier. 
Eerst krijgen alle ondernemingen in de steekproef een uitnodigingsbrief toegestuurd waarin ze worden aangespoord de enquêtevragen via het web te beantwoorden. De brief bevat een aparte login en een wachtwoord voor elke onderneming waarmee zij zich op de webapplicatie kan aanmelden en de vragenlijst invullen. Eén maand ongeveer na het versturen van de uitnodigingsbrief krijgen de ondernemingen die niet via het web hebben geantwoord een papieren enquêteformulier toegestuurd. Vervolgens worden stapsgewijs in de loop van de twee maanden volgend op het formulier een aantal maanbrieven gestuurd.

Steekproeftrekking

De steekproef van de ad-hocenquête: Toegang tot financiering bij ondernemingen is gestratificeerd naar de volgende combinatie: ondernemingstype *activiteitssector. Voor de gazellen (jonge snelgroeiende ondernemingen) is de kans om te worden geselecteerd gelijk aan 1.

Frequentie 

De ad-hocenquête wordt om het jaar georganiseerd, telkens zal een ander aspect van de Europese marktwerking onderzocht worden.