Het gebruik van scannerdata van supermarkten in de consumptieprijsindex