Analyse - WEBSCRAPING, de verzameling en verwerking van online data voor de consumptieprijsindex