Uitbrengkalender

januari

3,37 miljoen overnachtingen in september 2017-09
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2017-10
Maandelijks indexcijfer van de landbouwprijzen 2017-11
Btw-plichtige ondernemingen in oktober 2017-10
26.776.125 geslachte dieren in oktober 2017-10
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2017 2017-12
Index van werknemers en werkzame personen (3de trimester 2017) t-2017-03
Indexen van de gewerkte uren (3de trimester 2017) t-2017-03
Indexen van de loonmassa (3de trimester 2017) t-2017-03
Productie-indexen in de bouwnijverheid november 2017 2017-11
Statbel: nieuwe naam en nieuwe website voor het Belgische statistiekbureau -
25.036.363 geslachte dieren in november 2017 2017-11
Materiële deprivatie in 2017 2017
Omzet in de kleinhandel 2017-11
Zuivelproductie in september 2017 2017-09
December 2017: 807 faillissementen 2017-12
Sterke stijging van de griep en andere aandoeningen van de luchtwegen in 2015 2015
Stijging met 2,3% van het aantal inschrijvingen 2017
Industriële productie-index van november 2017 2017-11
De markt van de pesticiden blijft stabiel  2016
Gemeentelijk afval 2016 2016
De inflatie daalt van 2,13% naar 1,71% 2018-01
Industriële omzet-index: november 2017 2017-11
Jaarlijkse actualisering van de consumptieprijsindex 2018
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2017-11
Bouwvergunningen oktober 2017 2017-10
3,21 miljoen overnachtingen in oktober 2017-10
December 2017 : Afzetprijsindex Industrie 0,0% 12-2017

februari

maart

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2017-12
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2017-04
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid t-2017-04
Bouwvergunningen: november 2017 11-2017
De landbouwprijzen in januari 2018-01
Meer slachtingen bij runderen, minder bij varkens 2017
Sociale media zijn voor 62% van Belgische internetgebruikers dagelijkse gewoonte 2017
8 maart: Internationale Vrouwendag -
Minder vacatures in het vierde kwartaal van 2017 t-2017-04
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - februari 2018 2018-02
Gender Pay Gap en andere indicatoren (structuur van de lonen) 2016
Werknemers & werkzame personen: Vierde trimester 2017 t-2017-04
Arbeidskostenindex 4de kwartaal 2017 t-2017-04
Productie-indexen in de bouwnijverheid januari 2018 2018-01
Grotere omzet in Belgische zeevisserij 2017
Vervoer op binnenwateren stijgt t-2017-03
4,6 maternale overlijdens per 100.000 levendgeboorten 2015
Februari 2018: 846 faillissementen 2018-02
Zuivelproductie in november 2017 2017-11
Indexen van de omzet van de kleinhandel 2018-01
Productie-indexen in de industrie van januari 2018 2018-01
Vastgoedprijsindex – 4e kwartaal 2017 t-2017-04
2,55 miljoen overnachtingen in december 2017 2017-12
28.017.184 geslachte dieren in januari 2018-01
Bouwvergunningen: december 2017 2017-12
Het aantal ondernemingen blijft gestaag groeien 2018-01
De inflatie daalt van 1,48% naar 1,39% 2018-03
68,5 procent van 20- tot 64-jarigen aan het werk t-2017-04
Afzetprijsindex voor de diensten t-2017-04
Februari 2018 : Afzetprijsindex Industrie -0,6% 2018-02
Indexen van de gewerkte uren (4de trimester 2017) t-2017-04
Indexen van de loonmassa (4de trimester 2017) t-2017-04
Industriële omzet-index: januari 2018 2018-01
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018-01

april

mei

Werkgelegenheid vooral in de dienstensector -
949.339 ondernemingen in februari 2018-02
Aandeel van de culturele sector in de totale werkgelegenheid 2017
Statbel zoekt enquêteurs -
400 overleden zuigelingen in 2015 2015
GDPR: Statbel bewaakt uw privacy -
Microdata voor onderzoek aanvragen bij Statbel -
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – april 2018 2018-04
Productie-indexen in de bouwnijverheid maart 2018 2018-03
27.945.883 geslachte dieren in maart 2018-03
Voornamen per gemeente 2007-2016
Armoede-indicatoren in België in 2017 (EU-SILC) 2017
Btw-plichtige ondernemingen in open data 2008-2016
Prijs voor appelen dubbel zo hoog 2018-03
Indexen van de omzet van de kleinhandel 2018-03
784 faillissementen in april 2018 2018-04
2,19 miljoen overnachtingen in februari 2018-02
Productie-indexen in de industrie van maart 2018 2018-03
Steeds meer landbouwers vinden geen opvolger 2016
Nog nooit zo weinig runderen 2017
Meer oogst wintertarwe en korrelmaïs in 2017 2017
De inflatie stijgt van 1,52% naar 1,82% 2018-05
April 2018 : Afzetprijsindex Industrie +0,2% 2018-04
Industriële omzet-index: maart 2018 2018-03
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018-03
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2018-01
Belgische productie aan melkpoeder, kaas en boter stijgt in 2017 2017
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2018-01

juni

Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2018-03
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +1% t-2018-01
Het jaarlijkse waterverbruik 2017
De prijs van eieren en melk is opnieuw gedaald 2018-04
31.815 personen met de familienaam Peeters in België 2017
Een stijging van 58.000 vacatures in vier jaar tijd t-2018-01
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - mei 2018 2018-05
Arbeidskostenindex 1ste kwartaal 2018 t-2018-01
België telde op 1 januari 2018 11.376.070 inwoners 2018
Migratiesaldo van 44.536 personen in 2017 2017
Productie in de bouwnijverheid: April 2018 2018-04
Toerisme in België in 2017 opnieuw op het niveau van 2015 2017
België vs Panama -
Faillissementen: update uitgesteld 2018-05
2,72 miljoen overnachtingen in maart 2018 2018-03
Dalende verkoop in de kleinhandel in april 2018-04
Zuivelproductie in februari 2018 2018-02
Industriële productie-index: April 2018 2018-04
26.950.118 geslachte dieren in april 2018-04
België vs Tunesië -
Meer dan één pasgeborene op twee heeft ongehuwde ouders 2015-2016
Vastgoedprijsindex – 1ste kwartaal 2018 t-2018-01
De inflatie stijgt van 1,82% naar 2,08% 2018-06
België vs Engeland -
Afzetprijzen diensten gestegen met 0,6% t-2018-01
Consumenten-krediet tweede semester van 2017 s-2017-02
Mei 2018: Afzetprijsindex Industrie +1,2% 2018-05
Industriële omzet-index: April 2018 2018-04
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018-04

juli

Binnenscheepvaart t-2017-04
Maandevolutie van de btw-plichtige ondernemingen 2018-04
Medische index 2018
België vs Japan -
Werkloosheidsgraad daalt naar 6,2% t-2018-01
Zeevaart 2017
615 doden op Belgische wegen in 2017 2017
Daling prijs van tomaten 2018-05
Ontdek uw gemeente -
Gemiddelde prijs woonhuizen voor het eerst boven 220.000 euro t-2018-01
Zuivelproductie in maart 2018 03-2018
België vs Brazilië -
België vs Frankrijk -
Index van werknemers en werkzame personen: Eerste trimester 2018 t-2018-01
Indexen van de gewerkte uren (1ste trimester 2018) t-2018-01
Indexen van de loonmassa (1ste trimester 2018) t-2018-01
Landbouwcijfers tab C: situatie in november resultaten volgens grootteklassen 2017
Landbouwcijfers Tabel B1: Landbouwcijfers - beperkte lijst 2017
Landbouwcijfers Tabel B2: Landbouwcijfers - beperkte lijst 2017
Productie in de bouwnijverheid: Mei 2018 2018-05
Landbouwcijfers 2017: Alle tabellen 2017
België vs Engeland (bis) -
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – juni 2018 2018-06
9% meer bio landbouwbedrijven in 2017 2017
45% van de volwassen Belgen hebben een opleiding gevolgd 2016
Dalende verkoop in de kleinhandel in mei 2018-05
27.316.487 geslachte dieren in mei 2018-05
852 faillissementen in juni 2018 2018-06
3,62 miljoen overnachtingen in april 2018 2018-04
Productie-indexen in de industrie: mei 2018 2018-05
Kerncijfers landbouw 2018 2018
De inflatie stijgt van 2,08% naar 2,17% 2018-07
Juni 2018 : Afzetprijsindex Industrie +1,0% 2018-06
Industriële omzet-index: Mei 2018 2018-05
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018-05
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2018-04

augustus

958.433 ondernemingen in mei 2018-05
Sterftecijfer stabiel de laatste 10 jaar 2017
De landbouwprijzen in juni 2018-06
27.092.221 geslachte dieren in juni 2018-06
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – juli 2018 2018-07
Productie in de bouwnijverheid: Juni 2018 2018-06
Zuivelproductie in april 2018 04-2018
689 faillissementen in juli 2018 2018-07
Lichte stijging van de verkopen in de detailhandel in juni 2018-06
Liam voor de eerste keer meest populaire jongensnaam 2017
Jongeren vinden job door rechtstreekse sollicitatie of via hun netwerk 2016
Productie-indexen in de industrie: juni 2018 2018-06
Zeer lichte stijging van de levensverwachting in 2017 2017
De inflatie stijgt van 2,17% naar 2,24% 2018-08
3,76 miljoen overnachtingen in mei 2018 2018-05
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018-06
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2018-05
Juli 2018 : Afzetprijsindex Industrie +0,6% 2018-07
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2018-02
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2018-02
Tevredenheidsenquête -

september

958.309 ondernemingen in juni 2018-06
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,3% t-2018-02
Daling van de aardappelprijzen 2018-07
Peeters, Janssens en Maes meest voorkomende achternamen 2017
Aantal vacatures blijft stijgen t-2018-02
Binnenscheepvaart in het eerste kwartaal 2018 t-2018-01
Industriële omzetindex: Juni 2018 2018-06
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – augustus 2018 2018-08
Arbeidskostenindex 2de kwartaal 2018 t-2018-02
Productie in de bouwnijverheid: Juli 2018 2018-07
Minder graangewassen en nijverheidsgewassen in 2018 2018
Luchtvaart 2017 2017
Afvalproductie 2016 2016
477 faillissementen in augustus 2018-08
Grootste stijging van het volume van de verkopen op afstand in juli 2018-07
Structurele ondernemingsstatistieken 2016 2016
Zuivelproductie in mei 2018 05-2018
25.741.682 geslachte dieren in juli 2018-07
Zeevaart - update 2017
Vastgoedprijsindex – 2e kwartaal 2018 t-2018-02
Industriele productie-index: Juli 2018 2018-07
3,43 miljoen overnachtingen in juni 2018 2018-06
Belgische woningprijzen eerste semester 2018 S-01-2018
De inflatie stijgt van 2,24% naar 2,35% 2018-09
Vastgoedprijzen t-2017-02
Afzetprijzen diensten gestegen met 0,9% t-2018-02
Augustus 2018 : Afzetprijsindex Industrie +0,5% 2018-08
Sinds 1995 is het aantal gebouwen in België met 13,5% gestegen 2018
Industriële omzetindex: Juli 2018 2018-07
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018-07
Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2018-03

oktober

Bouwvergunningen: residentiële en niet-residentiële gebouwen 2018-06
961.837 ondernemingen in juli 2018 2018-07
Werkloosheidsgraad daalt naar 6,1% in tweede kwartaal 2018 t-2018-02
Verpakkingsafval 2016 2016
Op 31 december 2017 waren er in België 941.991 btw-plichtige ondernemingen 2017
De landbouwprijzen in augustus 2018-08
Labor cost survey (Vierjaarlijkse enquête naar de arbeidskosten) 2016
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – september 2018 2018-09
Gezondheid lijdt onder armoede 2017
Productie in de bouwnijverheid: Augustus 2018 2018-08
Hoogste loonkosten in de energiesector 2016
Reizen van de Belgische bevolking 2017 2017
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018/01-07
Pendelen naar Brussel loont 2016
Lichte daling van de verkopen in augustus 2018-08
Kerncijfers 2018 2018
20 oktober: Europese statistiekdag -
Het leven van vrouwen en mannen in Europa - Editie 2018 2018
20 oktober : Europese dag van de Statistiek -
Steeds meer hybride en elektrische personenwagens 2018
5,61 miljoen overnachtingen in juli 2018 2018-07
964.115  ondernemingen in augustus 2018 08-2018
September 2018: 897 faillissementen 2018-09
Gemiddeld inkomen van de Belg bedraagt 17.824 euro 2016
FAILLISSEMENTEN 2015
Index van werknemers en werkzame personen: Tweede trimester 2018 t-2018-02
Indexen van gewerkte uren: tweede trimester 2018 t-2018-02
Industriële productie-index: Augustus 2018 2018-08
Aanvoer van 1.099 ton vis in augustus 05-06-07-08-2018
Indexen van de loonmassa: Tweede trimester 2018 t-2018-02
De inflatie stijgt van 2,35% naar 2,75% 2018-10
Industriële omzet-index: Augustus 2018 2018-08
Zuivelproductie in juni 2018 06-2018
September 2018 : Afzetprijsindex Industrie +0,5% 2018-09
966.216 ondernemingen in september 2018 2018-08
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018-08
Enquête over bepaalde soorten fruitbomen 2017 2017

november

25.981.377 geslachte dieren in augustus 2018-08
Stijging van de prijzen van tuinbouwproducten 2018-09
Belg trouwt steeds later en scheidt steeds minder 2017
Voorlopige raming van de oogst 2018
Economische indicatoren van de milieusector 2016 2016
Uitgaven van ondernemingen voor milieubescherming in 2016 2016
Wijzigingen van de NIS-codes van de gemeenten en bestuurlijke arrondissementen vanaf 1 januari 2019 -
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - oktober 2018 2018-10
Productie in de bouwnijverheid: September 2018 2018-09
Zuivelproductie in juli 2018 -
Oktober 2018: 1.125 faillissementen 2018-10
25.155.221 geslachte dieren in september 2018-09
Daling van de verkopen in de kleinhandel in september 2018-09
5,49 miljoen overnachtingen in augustus 2018 2018-08
Industriele productie-index: september 2018 2018-09
Overheidsuitgaven voor milieubescherming 2016
Zelfstandigen meer tevreden over hun job dan loontrekkenden 2017
Inflatie blijft nagenoeg ongewijzigd 2018-11
23% van personen met een handicap heeft werk 2017
Bouwvergunningen: augustus 2018 2018-08
Oktober 2018: afzetprijsindex industrie +2,3% 2018-10
Omzet en investeringen volgens btw-aangiften t-2018-03
Industriële omzet-index: september 2018 2018-09
Omzet in de dienstensector (volgens btw) t-2018-03

december

966.216 ondernemingen in september 2018 2018-09
Afzetprijsindex in de bouwnijverheid: +0,9% t-2018-03
Statbel Junior - Ontdek je gemeente samen met je klas -
Economische geboortes en sterftes in België - 2016 2016
Daling van de prijzen van bloemkolen en tomaten 2018-10
Het aantal vacatures blijft stijgen t-2018-03
Bijna 21 miljoen toeschouwers in de Belgische bioscoopzalen in 2017 2017
Binnenscheepvaart in het tweede kwartaal 2018 t-2018-02
Geharmoniseerde consumptieprijsindex – november 2018 2018-11
Eén Belgische onderneming op vijf analyseert big data 2018
Arbeidskostenindex 3de kwartaal 2018 t-2018-03
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector 2018
Productie in de bouwnijverheid: Oktober 2018 2018-10
Vastgoedprijsindex – 3e kwartaal 2018 t-2018-03
Index van werknemers en werkzame personen: Derde trimester 2018 t-2018-03
Indexen van gewerkte uren: derde trimester 2018 t-2018-03
Indexen van de loonmassa: derde trimester 2018 t-2018-03
Zuivelproductie in augustus 2018 -
Gemeentelijk afval 2017 2017
28.800.932 geslachte dieren in oktober 10 -2018
Maria, Marie, Monique, Martine… 2018
Peeters, Janssens en Maes meest voorkomende achternamen 2018
Maria, Marie, Monique, Martine… 2018
Toename van de verkopen in de kleinhandel in oktober 2018-10
Industriële omzet-index: oktober 2018 2018-10
Productie per productcode en hoofdactiviteit (Prodcom) 2018-09
Industriële productie-index: oktober 2018 2018-10
Afzetprijsindex voor de diensten t-2018-03
November 2018: 890 faillissementen 2018-11
Woningprijzen - derde kwartaal 2018 t-2018-03
Voor het eerst 70% van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk in derde kwartaal 2018 t-2018-03
Stijging afzetprijzen in de dienstensector van 1,8 % t-2018-03
Inflatie daalt van 2,78% naar 2,34% 2018-12
November 2018 : Afzetprijsindex Industrie +0,3% 2018-11
300 miljoen ton goederenvervoer over de weg 2017