Wat mag je verwachten?

Test van kennis, competenties & creatieve vaardigheden

De Europese Statistiekolympiade test verschillende vaardigheden. De statistiekolympiade test de theoretische kennis van je leerlingen, maar ook hun onderzoekscompetenties en creatieve vaardigheden. Alle testen verlopen online of vanop afstand.

Er is een wedstrijd en prijsuitreiking op Belgisch en Europees niveau. Je vindt op deze pagina een kort overzicht van de planning. Wil je dat in een concrete kalendervorm?

Om heel concreet een inzicht te krijgen in de opdrachten, kan je even spieken in de voorbeeldopdrachten van vorige edities.

  • oktober - december: je kan één of meerdere teams met leerlingen inschrijven. Het is de begeleidende leerkracht die de inschrijving regelt. Je kan enkel leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs inschrijven. Teams bevatten 1 tot 3 leerlingen en hebben een leerkracht als mentor. Elke leerkracht kan mentor zijn: het vak dat je geeft, speelt geen rol. Er staat ook geen limiet op het aantal teams waarvan je mentor bent. Je begeleidt de leerlingen bij elke proef maar je maakt de opdrachten niet in hun plaats.
  • januari: je leerlingen vullen online een eliminerende test in over hun kennis van statistische begrippen. Ze moeten ook aantonen dat ze statistische informatie kunnen terugvinden in bepaalde publicaties. Voor die test krijgen ze een drietal weken de tijd (ze kunnen hem opslaan en later verder invullen). In deze proef peilen we vooral naar kennis van statistische concepten, naar analysevaardigheden en naar competenties om informatie op te zoeken.
  • februari-maart: de teams die slaagden in de eerste test krijgen de kans om een video te produceren over een vooraf bepaald thema. In deze proef peilen we naar competenties in statistieken communiceren en creativiteit bij het maken van de video.
  • eerste helft april: een team van statistici zorgt voor een eerste filtering van alle video’s: is de inhoud statistisch correct? Zijn de bronnen juist? Hoe ging het team aan de slag? Na die filtering blijven maximum 30 video’s over die meedingen naar de prijs van het publiek en de prijs van de jury.
  • tweede helft april: de overgebleven video’s worden beoordeeld door het brede publiek via een stemformulier. Tegelijk buigt ook de jury zich over alle video’s. Uit beide stemmingen komt een top drie met een duidelijke winnaar naar voor. Bij ex aequo in de stemmen zullen ook de punten van de eerste test worden meegenomen.
  • begin mei: prijsuitreiking in Brussel. De video’s van de winnaar van de publieksprijs en van de nationale jury worden ingestuurd naar de Europese ronde.

Wil je het hele verloop op de voet kunnen volgen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.