Origin

Diversity according to origin in Belgium

Population
Diversity according to origin in Belgium

On 01/01/2022, 66.6% of the Belgian population was Belgian with a Belgian background, 20.6% was Belgian with a foreign background and 12.8% was non-Belgian. This is what emerges from the figures of Statbel, the Belgian statistical office.

Population according to group of origin

In absolute figures, the Belgian population numbers 7,714,233 Belgians with a Belgian background, 2,386,100 Belgians with a foreign background and 1,483,675 non-Belgians.

The group of Belgians with a foreign background is very diverse:

 • 49.6% do not have Belgian nationality as their first registered nationality, but have acquired it in the meantime.
 • 50.4% have the Belgian nationality as first registered nationality, including:
  • 20.6% have two parents with a foreign first registered nationality;
  • 29.8% have one parent with a foreign first registered nationality.

There are important differences when comparing the three Belgian regions:

 • At Belgian level, approximately two-thirds of the population was Belgian with a Belgian background on 01/01/2022. This ranges from one in four in the Brussels-Capital Region to two in three in the Walloon Region and to three in four in the Flemish Region.
 • Overall, one in five was a Belgian with a foreign background. The percentage is lowest in Flanders at 15.2%, rising to 24.0% in Wallonia and ending at 39.8% in the Brussels-Capital Region.
 • The proportion of non-Belgians in the Flemish and Walloon regions is around 10%. In the Brussels-Capital Region, the figure is 35.9%.

It is important to note that nationality does not say whether a person has migrated or not: nationality rather provides information about a person's origin. The country of birth is a better indicator of whether someone has migrated to Belgium or not. Nearly all Belgians with a Belgian background (98.4%) were born in Belgium. At the same time, 69.8% of Belgians with a foreign background and 15.9% of non-Belgians were born in Belgium.

In the different origin groups, the proportion of men and women seems to be evenly distributed. Age, on the other hand, is less evenly distributed:

 • The share of Belgians with a Belgian background clearly increases with age: it amounts to 53.3% among 0-17-year-olds, 64.6% among 18-64-year-olds and 86.5% among those aged 65 and over.
 • It is striking that the minors who belong to the origin group Belgian with a foreign background, are mainly strongly represented in the subcategories where the own first registered nationality is Belgian. Among the 18-64-year-olds, we see the opposite: they more often have a foreign first registered nationality.
 • The proportion of non-Belgians is highest among 18-64-year-olds, namely 15.2%. The 0-17-year-olds follow with 11.9% and the people aged 65 and over with 6.4%.

Diversity by origin has increased in Belgium over the past decades:

 • The share of Belgians with a Belgian background has decreased from 81.2% in 2002 to 73.4% in 2012 and 66.6% in 2022.
 • The share of Belgians with a foreign background increased by 5.4 percentage points between 2002 and 2012. Also in the last decade, this share increased by 4.6 percentage points.
 • The proportion of non-Belgians increased from 8.2% in 2002 to 10.6% in 2012 and to 12.8% in 2022.

Population according to nationality of origin

The Belgians with a Belgian background all have a Belgian nationality of origin. Therefore, in this section, we only focus on the Belgians with a foreign background and the non-Belgians.

We distinguish three nationality groups of origin: neighbouring country (France, Netherlands, Luxembourg, Germany, United Kingdom), EU27 and outside the EU27. The largest group of Belgians with a foreign background and non-Belgians, 51.8%, are in the non-EU27 nationality group. This is followed by the nationality group EU27 excluding neighbouring countries (28.2%). Finally, there is the nationality group of neighbouring countries (20%).

There are once again important differences when comparing the three Belgian regions:

 • The Flemish Region appears to have a smaller share of people whose nationality group of origin is an EU27 country (excluding neighbouring countries): 21.6% compared to 28.2% at national level. At the same time, Flanders has a larger share of people with a nationality of origin that lies outside the EU27 zone: 57.1% versus 51.8% at Belgian level.
 • In the Walloon Region, we see the opposite: compared to the national level, there is a larger share originating from an EU27 country (excluding neighbouring countries): 38.9% and a smaller share coming from a country outside the EU27 zone: 38.4%.
 • The Brussels-Capital Region has the smallest proportion of people from a neighbouring country: 13.8% compared to 20.0% at national level. This region also contains the largest proportion of people with a nationality of origin outside the EU27 zone: 60.5%, compared to 57.1% in Flanders and 38.4% in Wallonia.

There have been some shifts in recent decades:

 • Over the last 20 years, the share of people belonging to the nationality group of origin of neighbouring countries has decreased: from 27.6% in 2002 to 23.3% in 2012 and to 20.0% in 2022.
 • On the other hand, we see an increase in the nationality group of origin outside the EU27 zone, rising from 39.6% in 2002 to 48.1% in 2012 and ending at 51.8% in 2022.

Why and how

Belgium is a diverse country and diversity is increasing. The demand for figures on diversity of the population increases year after year, from both academic world and policy makers. To meet this demand, Statbel decided to produce these tables on the Belgian population by origin. A time series from 2000 to 2022 makes it possible to study the evolution of diversity according to origin.

When compiling this new statistic, Statbel extensively consulted other partners, both experts in demography from the regional partners and experts in the field of international migration. The division into origin groups and the naming of the different groups were checked and resulted in the following consensus.

Statistics on origin are based on the following characteristics: current en first registered nationality and first registered nationality of both parents. On this basis, three major groups of origin are distinguished:

 1. Belgian with a Belgian background;
 2. Belgian with a foreign background;
 3. Non-Belgian.

The second group, Belgians with a foreign background, is very diverse and is therefore further subdivided into a few subgroups:

 • Belgian with a foreign background;
  • Belgian first registered nationality
   • One parent with a foreign first registered nationality;
   • Both parents with a foreign first registered nationality;
 • Foreign first registered nationality.

In addition, the nationality of origin was determined. It was included in the following nationality groups of origin:

 1. Belgian (only people in the group of origin Belgian with Belgian background);
 2. Neighbouring country: Germany, France, the Netherlands, the Grand Duchy of Luxembourg and the United Kingdom are considered neighbouring countries;
 3. EU27 (excluding Belgium and the neighbouring countries);
 4. Outside EU27 (excluding neighbouring countries).

The division of the Belgian population according to the group of origin and the nationality groups of origin is discussed in detail in the documentation and the two decision trees available in the tables.

DOEL EN KORTE BESCHRIJVING

Deze statistiek geeft inzicht in de herkomst van de bevolking.

België is een divers land en de diversiteit neemt toe. De nood aan informatie omtrent de diversiteit van de bevolking is dan ook groot. Om aan deze vraag te beantwoorden, die onder andere luid klinkt in de wetenschappelijke wereld, werd besloten tabellen met de Belgische bevolking naar herkomst op te stellen. In eerste instantie zullen deze tabellen beschikbaar zijn voor enkele specifieke jaren. Op termijn wordt gewerkt aan een meer volledige tijdsreeks die zo ver als mogelijk teruggaat, zonder in te boeten op de kwaliteit van de gegevens.

De statistiek naar herkomst is gebaseerd op de volgende kenmerken: de eigen huidige en eerst geregistreerde nationaliteit, en de eerst geregistreerde nationaliteit van de ouders. Deze kenmerken zijn beschikbaar in het Rijkregister der Natuurlijke personen (RRNP) dat wordt beheerd door de FOD binnenlandse zaken. Het RRNP is een informatiesysteem dat de registratie, de opslag en de communicatie van de identificatiegegevens van personen verzekert. Deze gegevens worden verzameld door de gemeenten (en de dienst Vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën). De informatie in het Rijksregister is georganiseerd in ‘informatietypes (IT)’, zijnde de verschillende onderdelen van de wettelijke informatiegegevens.

De belangrijkste ITs voor het bepalen van de herkomst zijn: (1) IT031: nationaliteit;(2) IT110: de afstamming en (3) IT100 de geboorteplaats. Er werd door Statbel een algoritme ontwikkeld dat toelaat om op basis van de IT110 de ouders van een persoon te bepalen, een essentiële ontwikkeling om de herkomst te kunnen bepalen.

De volgende tabellen in verband met herkomst zijn beschikbaar:

 1. Bevolking naar herkomst en geboorteland per gemeente
 2. Bevolking naar herkomst, geboorteland, leeftijd en geslacht per gemeente
 3. Bevolking naar herkomst, geboorteland en nationaliteitsgroep van herkomst per gemeente

BEPALEN VAN DE HERKOMST

Een schematisch overzicht van het proces om de herkomst te bepalen kan worden teruggevonden in de tabellen, namelijk op het tabblad “beslisboom herkomst”.

De indeling naar herkomst bestaat uit 3 hoofdcategorieën:

 1. Niet-Belg;
 2. Belg met een buitenlandse achtergrond;
 3. Belg met Belgische achtergrond.

Echter, de categorie Belg met een buitenlandse achtergrond is zeer heterogeen. Deze categorie wordt bijgevolg opgedeeld in enkele subcategorieën:

 • 1. Buitenlandse eerst geregistreerde nationaliteit;
 • 2. Belgische eerst geregistreerde nationaliteit;
  • a. Beide ouders met een buitenlandse eerst geregistreerde nationaliteit;
  • b. Eén ouder met een buitenlandse eerst geregistreerde nationaliteit.

Het is belangrijk op te merken dat het concept nationaliteit inzicht geeft in de herkomst van een persoon, maar daarentegen niets zegt over een mogelijke migratiebeweging. Omgekeerd zegt het geboorteland van een persoon weinig over de herkomst van een persoon, maar geeft deze wel expliciet informatie over het plaatsvinden van een migratiebeweging. Vandaar dat het geboorteland steeds als achtergrondkenmerk wordt meegenomen in de tabellen.

Het vertrekpunt voor het bepalen van de herkomst is de huidige nationaliteit. Indien deze niet-Belgisch is, komt men terecht in de categorie “niet-Belg”.

Is de huidige nationaliteit Belgisch, dan wordt in tweede instantie gekeken naar de eerst geregistreerde nationaliteit. Is deze niet-Belgisch, dan behoort men tot de categorie “Belg met een buitenlandse achtergrond” en meer bepaald tot de subcategorie met een “buitenlandse eerst geregistreerde nationaliteit”.

Zijn zowel de huidige, als de eerst geregistreerde nationaliteit Belgisch, dan wordt bijkomend gekeken naar de eerst geregistreerde nationaliteit van de ouders. Indien beide ouders een niet-Belgische eerst geregistreerde nationaliteit hebben, dan behoort men opnieuw tot de categorie “Belg met een buitenlandse achtergrond”, maar ditmaal tot de subcategorie “beide ouders met een buitenlandse eerst geregistreerde nationaliteit”. Wanneer slechts één van beide ouders een niet-Belgische eerst geregistreerde nationaliteit heeft, dan behoort men eveneens tot de categorie “Belg met een buitenlandse achtergrond”, maar in dit geval tot de subcategorie “één ouder met een buitenlandse eerst geregistreerde nationaliteit”.

Tot slot worden de personen die tot geen van bovenstaande categorieën behoren ingedeeld in de categorie “Belg met Belgische achtergrond”. Deze hebben dus zelf een Belgische huidige en eerst geregistreerde nationaliteit en bij de ouders wordt geen buitenlandse eerst geregistreerde nationaliteit teruggevonden.

Technische nota: indien de informatie onvolledig is (één of beide ouders zijn onbekend), dan wordt het volgende principe toegepast: men behoort tot de categorie “Belg met Belgische achtergrond” totdat een indicatie wordt gevonden van een buitenlandse achtergrond, bij zichzelf of de bekende ouder.

De meerderheid, ongeveer 75%, heeft twee gekende ouders.

Een kleinere groep heeft dus één of twee ouders die niet geïdentificeerd zijn. Ongeveer de helft onder hen is zelf naar België geïmmigreerd. Deze groep vormt echter geen probleem, omdat hun eerst geregistreerde nationaliteit in nagenoeg alle gevallen niet-Belgisch zal zijn. Bijgevolg kunnen ze niet terecht komen in de categorie “ Belg met Belgische achtergrond”. Een tweede helft betreft voornamelijk de oudere bevolking. Meer dan 85% onder hen is 55 jaar of ouder, deze groep komt wel voornamelijk terecht in de categorie “Belg met Belgische achtergrond”.

Het bepalen van de ouders voor de oudere bevolking is moeilijk, aangezien het RRNP - zoals we het vandaag kennen - pas sinds de jaren ’80 bestaat. Bij de opstart van het RRNP is getracht om zoveel mogelijk informatie te integreren, maar het is logisch dat niet voor iedereen - lees vnl. de oudere bevolking – alle informatie geïntegreerd werd. Bovendien wordt vastgesteld dat indien informatie over één ouder beschikbaar is bij deze 55-plussers, deze ene bekende ouder in meer dan 98% van de gevallen ook een Belgische eerst geregistreerde nationaliteit heeft. Dit lijkt de aanname, dat deze mensen hoogstwaarschijnlijk tot de categorie “ Belg met Belgische achtergrond” behoren, te onderbouwen.

BEPALEN VAN DE NATIONALITEITSGROEP VAN HERKOMST

Een schematisch overzicht van het proces om de nationaliteitsgroep van herkomst te bepalen kan worden teruggevonden in de tabellen, namelijk op het tabblad “beslisboom nationaliteit”. Het vertrekpunt voor het bepalen van de nationaliteitsgroep van herkomst is de in de vorige stap bepaalde herkomst. Indien men behoort tot de categorie “Belg met Belgische achtergrond”, dan is de nationaliteitsgroep van herkomst Belgisch.

Behoort men niet tot de categorie “Belg met Belgische achtergrond”, dan wordt in eerste instantie gekeken naar de eerst geregistreerde nationaliteit van de vader. Is de eerst geregistreerde nationaliteit van de vader niet-Belgisch dan wordt de nationaliteitsgroep van herkomst bepaald door de eerst geregistreerde nationaliteit van de vader.

Wanneer de vader onbekend is, of de eerst geregistreerde nationaliteit van de vader Belgisch is, wordt vervolgens gekeken naar de eerst geregistreerde nationaliteit van de moeder. Is deze niet-Belgisch, dan wordt de nationaliteitsgroep van herkomst bepaald door de eerst geregistreerde nationaliteit van de moeder.

Indien de moeder onbekend is of de eerst geregistreerde nationaliteit van de moeder Belgisch is, wordt ten slotte gekeken naar de eigen eerst geregistreerde nationaliteit. Deze laatste wordt in dat geval gebruikt om de nationaliteitsgroep van herkomst te bepalen.

De nationaliteit van herkomst wordt tot slot onderverdeeld in vier grote categorieën:

 1. Belg;
 2. Buurland, bestaande uit Duitsland, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 3. EU27, exclusief België en exclusief de buurlanden;
 4. Buiten EU27.

POPULATIE

De Belgische bevolking op 1 januari van het referentiejaar.

FREQUENTIE

Jaarlijks.

TIMING PUBLICATIE

Resultaten zijn 6 maand na de referentieperiode beschikbaar.

DEFINITIES

Geslacht: is één van de basisgegevens die onmiddellijk wordt verzameld bij de eerste inschrijving en vormt een onderdeel van IT000. Opmerking: bij een geslachtswijziging wordt het oude dossier van de persoon volledig geannuleerd en een volledig nieuw dossier wordt opgemaakt. Bijgevolg zal iemand die van geslacht verandert, vanaf de dag van de officiële wijziging, dit nieuwe geslacht hebben van bij de geboorte.

Leeftijd: de geboortedatum, wordt net zoals het geslacht, verzameld bij de eerste inschrijving en vormt een onderdeel van IT000. De leeftijd wordt berekend als de leeftijd die men, op basis van de geboortedatum, heeft bereikt op 1 januari van het betreffende referentiejaar.

Woonplaats: de gemeente van de hoofdverblijfplaats is beschikbaar in de IT001, het eigenlijke adres van de hoofdverblijfplaats (postcode, straatcode, huisnummer en busnummer) is beschikbaar in IT020. De hoofdverblijfplaats wordt door het RRNP als volgt gedefinieerd: de plaats waar de leden van een huishouden dat uit verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.

Huidige nationaliteit: de nationaliteit is beschikbaar in IT031. Indien gesproken wordt over de huidige nationaliteit, wordt de nationaliteit van de persoon op 1 januari van het referentiejaar bedoeld. Het is belangrijk om op te merken dat diegenen met een dubbele nationaliteit slechts één maal worden meegeteld. In het geval dat één van deze nationaliteiten de Belgische is; worden ze beschouwd als mensen met de Belgische nationaliteit en wordt geen rekening gehouden met de tweede nationaliteit.

Eerst geregistreerde nationaliteit: de nationaliteit, alsook de volledige nationaliteitshistoriek, is beschikbaar in IT031.De eerste geregistreerde nationaliteit is de nationaliteit die met de eerste registratie van een persoon in deze tabel overeenkomt. In het geval dat het zou gaan om een dubbele nationaliteit en één van deze nationaliteiten de Belgische is, dan worden ze beschouwd als mensen met de Belgische nationaliteit.

Geboorteland: de geboorteplaats wordt geregistreerd in de IT100. Indien een persoon in België werd geboren, wordt hierin de gemeente van geboorte geregistreerd. Bij personen geboren in het buitenland wordt de landcode van het land van geboorte geregistreerd.