Mortality

108,745 individuals have died in 2019

Population
108,745 individuals have died in 2019

108,745 individuals have died in 2019, compared to 110,645 in 2018, i.e. a decrease of 1.7 %.

The general mortality rate remains in line with the average of the last 10 years with a gross mortality rate of 9.5 per mille (9.7 in 2018).

Table
Content

Mortality rates, per sex and region, 2000 - 2019

Year Belgium Brussels-Capital Region Flemish Region Walloon Region
Men Woman Total Men Woman Total Men Woman Total Men Woman Total
2000 10.4 10.0 10.2 10.2 11.0 10.6 10.0 9.4 9.7 11.4 10.9 11.1
2005 10.0 9.7 9.9 9.1 10.0 9.6 9.6 9.2 9.4 10.9 10.6 10.8
2010 9.7 9.6 9.6 8.3 8.7 8.5 9.5 9.2 9.3 10.7 10.4 10.6
2011 9.5 9.4 9.5 7.4 8.6 8.0 9.4 9.0 9.2 10.4 10.5 10.5
2012 9.9 9.8 9.9 7.9 9.0 8.5 9.8 9.4 9.6 10.8 10.7 10.8
2013 9.9 9.8 9.8 7.7 8.5 8.1 9.8 9.4 9.6 10.6 10.8 10.7
2014 9.4 9.3 9.4 7.5 7.9 7.7 9.3 9.0 9.2 10.2 10.4 10.3
2015 9.7 10.0 9.8 7.5 8.2 7.9 9.6 9.7 9.6 10.6 11.0 10.8
2016 9.6 9.5 9.6 7.4 7.8 7.6 9.5 9.3 9.4 10.5 10.6 10.6
2017 9.6 9.7 9.7 7.4 7.7 7.6 9.6 9.5 9.6 10.4 10.6 10.5
2018 9.7 9.8 9.7 7.0 7.8 7.4 9.7 9.7 9.7 10.5 10.7 10.5
2019 9.4 9.6 9.5 7.0 7.7 7.4 9.5 9.5 9.5 10.2 10.3 10.3
Crude death rate: ratio, expressed in per mille, between the number of deaths and the average population of the year.
Based on the data from the national register and in accordance with the national definition of the population.
Visually
Content

Crude mortality rate evolution

Doel en korte beschrijving

De sterftestatistiek wordt opgesteld uitgaande van gegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP). Hiermee kan de statistiek van de doodsoorzaken, waarvan de bron wordt gevormd door de formulieren van de burgerlijke stand, worden geconsolideerd. Deze statistiek splitst de overlijdens van in België verblijvende personen uit volgens geslacht, gemeente van verblijf (arrondissement, provincie en gewest), maand van overlijden, burgerlijke staat en nationaliteit (Belgische of vreemde). Voorts kan hiermee het bruto-sterftecijfer worden berekend, d.i. de verhouding tussen het aantal overlijdens tijdens het jaar en het inwonertal halverwege dat jaar..

Populatie

Inwoners van België

Frequentie

Jaarlijks.

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 9 maanden na de referentieperiode

Definities

Leeftijd : Leeftijd gemeten in verlopen jaren op 1 januari.

Maand van overlijden : Maand van overlijden, gehaald uit de overlijdensdatum

Sterftecijfer : Bruto-sterftecijfer (Verhouding tussen het aantal overlijdens en het gemiddelde bevolkingscijfer van het beschouwde jaar)

Geslacht ; Geslacht van de overledene

Nationaliteit : Nationaliteit (Belgische of vreemde) van de overleden persoon (op 1 januari van het beschouwde jaar).

Burgerlijke staat : Burgerlijke staat van de overledene

Metadata

Sterfte.pdf